NORTON META TAG

19 May 2019

RAW SEX APPEAL

FOR what I do not know.......

MISS INFORMATION

HERE'S LOOKIN' AT YOU.......

HE WAS A......

UNITED WE STAND, DIVIDED WE GET TRUMP

09 April 2019

ایران را به عنوان "دولت دائمی خصومت" با فهرست کردن IRGC به عنوان گروه تروریستی، تارموده است؟ & لینک های تکان دهنده بین الیگارشی آذربایجان، گروه تروریستی ایران و هتل ترامپ 9 آوریل 19 و 6 مارچ 17

نتیجه تصویر برای برنده الگوی رفتاری تروریسم
(نه من) فشار drumpf است / طراحی مغلوب ساختن پیشی جستن از / اسلامی سپاه پاسداران انقلاب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی دیگر از نمونه آشکار از ریاکاری ناخالص دولت drumpf / برگ برنده پنس است. منتشر شده در 2017، ارسال شده در این وبلاگ و ذکر شده در این گزارش خبری این واقعیت است که (نه من) فشار drumpf / برگ برنده و دخترش fotze ivanka در توسعه یک هتل در سرمایه گذاری است Baku، جمهوری آذربایجانبا خانواده جرم و جنایت محمداف آذربایجان که پول شویی برای سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم شد. این یک واقعیت است که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است، آنها با استفاده از تروریسم علیه مردم ایران در سرکوب دموکراسی در ایران و حمایت از گروه های و فعالیت های تروریستی در سراسر شرق میانه است. دولت drumpf / برگ برنده پنس به طور فعال در ترویج فاشیسم در امریکا درگیر در حالی است که حمله و تضعیف نهادهای دموکراتیک و آزادی های مدنی فردی و حقوق مدنی جمهوری ما حالی که به دنبال اقدامات نظامی غیر اخلاقی و غیر قانونی در حمایت از جنگ سود از کمپلکس نظامی-صنعتی است. drumpf / دولت نسبت ناروا پنس به جنگ با ایران و این تحریم ها، گامی به سوی دستیابی به این هدف. از دموکراسی نا!.....

تا مغلوب ساختن پیشی جستن ایالات متحده و ایران به یک "دائم دولت از دشمنی" قفل شده توسط مثال  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  به عنوان ترور گروه؟


در یک اقدام بی سابقه، مدیریت مغلوب ساختن پیشی جستن نخبگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کرده است، در محدودیت های اقتصادی و سفر های شدیدی بر اعضای آن می شود. این اولین بار است که ایالات متحده به طور رسمی یک بازوی نظامی یک گروه تروریستی کشور دیگری است برچسب. پنتاگون و  سیا مخالف این تصمیم، هشدار دهنده آن می تواند نیروهای آمریکایی در معرض خطر قرار داده است. حامیان کلیدی حرکت شامل مشاور امنیت ملی جان بولتون و وزیر امور خارجه مایک Pompeo، که به طور رسمی اعلام سیاست جدید در روز دوشنبه. گام در آخرین تلاش های کاخ سفید برای منزوی کردن ایران پس از آمریکا از توافق هسته ای نقطه عطفی ایران را قطع کردند و تحریم ها بر این کشور در سال گذشته علی رغم محکومیت گسترده بین المللی reimposed است. ما با تریتا پارسی، بنیانگذار شورای ملی ایرانیان آمریکا صحبت می کنند. تازه ترین کتاب او با عنوان "از دست دادن یک دشمن: اوباما، ایران و پیروزی دیپلماسی" پارسی سمت استادیار در مرکز مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون است.
رونوشت
این متن عجله است. کپی ممکن است در شکل نهایی خود را داشته باشد.
خوان  گونزالز:  در یک اقدام بی سابقه، مدیریت مغلوب ساختن پیشی جستن نخبگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است، و در نتیجه محدودیت های اقتصادی و سفر های شدیدی بر اعضای آن است. این اولین بار است که ایالات متحده به طور رسمی یک بازوی نظامی یک گروه تروریستی کشور دیگری است برچسب. پنتاگون و  سازمان سیا  مخالف این تصمیم، هشدار دهنده آن می تواند نیروهای آمریکایی در معرض خطر قرار داده است. حامیان کلیدی حرکت شامل مشاور امنیت ملی جان بولتون و وزیر امور خارجه مایک Pompeo، که به طور رسمی اعلام سیاست جدید در روز دوشنبه.
وزیر  از  دولت  MIKE  POMPEO :  امروز ایالات متحده آمریکا است که در ادامه به ساخت مبارزات انتخاباتی فشار حداکثر خود علیه رژیم ایران. من اعلام می کنم هدف ما تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله نیروی قدس آن، به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی، مطابق با بخش 219 از قانون مهاجرت و ملیت. این طراحی اثر یک هفته از امروز است. این اولین بار است که ایالات متحده بخشی از دولت دیگری به عنوان یک تعیین شده است  FTOما در حال انجام آن را به دلیل استفاده رژیم ایران از تروریسم به عنوان یک ابزار کشورداری می سازد آن را اساسا متفاوت از هر دولت دیگری. این گام تاریخی خواهد حامی پیشرو در جهان از ترور محروم امکانات مالی برای گسترش فلاکت و مرگ در سراسر جهان است.
امی  گودمن :  گام در آخرین تلاش های کاخ سفید برای منزوی کردن ایران پس از آمریکا از توافق هسته ای نقطه عطفی ایران را قطع کردند و تحریم ها بر این کشور در سال گذشته علی رغم محکومیت گسترده بین المللی reimposed است.
نیویورک تایمز  گزارش دولت مغلوب ساختن پیشی جستن از اعلام در تلاش برای به افزایش در آخرین لحظه به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل پیش از انتخابات امروز در اسرائیل به پایان رسیده. نتانیاهو مغلوب ساختن پیشی جستن در توییتر برای گرفتن اقدام علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکر کرد.
مقامات ایرانی به سرعت سیاست جدید را محکوم کرد و هشدار داد تعیین خواهد منطقه را بی ثبات. روز دوشنبه، شورای عالی امنیت ملی ایران مقابله به مثل با تعیین فرماندهی مرکزی ایالات متحده، شناخته شده به عنوان  فرماندهی مرکزی ، و همه نیروهای خود را به عنوان تروریست. این شورا همچنین آمریکا را به عنوان برچسب "حامی تروریسم است."
خوب، برای بیشتر، ما به واشنگتن دی سی، که در آن ما با تریتا پارسی، بنیانگذار شورای ملی ایرانیان آمریکا پیوست است. تازه ترین کتاب او با عنوان  از دست دادن یک دشمن: اوباما، ایران و پیروزی دیپلماسی . او نویسنده نیز  دیپلماسی دولت اوباما با ایران: یک رول تنها از تاس . تریتا پارسی سمت استادیار در مرکز مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون است.
تریتا، خوش آمدید به  دموکراسی در حال حاضر!  اهمیت این طراحی آمریکا از سپاه پاسداران ایران به عنوان تروریست، و سپس ایران عمل رفت و با انجام همین کار را با فرماندهی مرکزی؟
تریتا  پارسی :  بنابراین، هر دو کوتاه مدت و دراز مدت عواقب این وجود دارد. در کوتاه مدت، البته، به عنوان  سازمان سیا  و پنتاگون خود هشدار داده اند، این است که این در واقع فرد در معرض خطر یک رویارویی در منطقه افزایش می دهد، و در آن احساس آن را در واقع باعث می شود ایالات متحده را به خطر با افزایش احتمال جنگ.
اثرات بلند مدت، با این حال، من فکر می کنم، حتی بیشتر مشکل ساز است، زیرا احتمال بیشتری است. و آن این است که این حرکت به نظر می رسد طراحی شود برای به دام انداختن ایالات متحده آمریکا در حالت دائم از دشمنی با ایران است. ببینید، اگر یک دولت آینده، اجازه دهید در سال 2020 یا 2024 می گویند، تصمیم می گیرد که او در واقع می خواهد به عقب برخی از اقدامات دولت تهمت، او می خواهد به دوباره وارد  JCPOA ، و یا او فقط می خواهد به دنبال نوعی از دیپلماسی طبیعی با ایران به منظور کاهش تنش ها با آن کشور، آن را پیدا کنید مانور سیاسی آن به طور قابل توجهی با این تصمیم مهار می شود. به عنوان مثال، که قادر به رفتن دوباره به  JCPOAنیاز ایالات متحده به رفع تحریم های که از آن شده است در دولت مغلوب ساختن پیشی جستن reimposing، اما این خیلی، خیلی سخت تر خواهد بود حال حاضر، چون این تحریم ها تحت بند تروریسم reimposed شده است، و در حال حاضر  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی است. بنابراین سرمایه سیاسی برای دولت بعدی برای انجام کاری سازنده و در واقع نوعی از یک حرکت دیپلماتیک با ایران را ضروری خواهد معکوس این تصمیم در ایجاد  سپاه پاسداران انقلاب اسلامیو این یک آسانسور بسیار سنگین است. و به عنوان یک نتیجه، فرصت های آینده برای دیپلماسی در حال رفتن به میزان قابل توجهی با این، که پس از تله ایالات متحده در این طولانی مدت، حالت تقریبا دائمی از دشمنی با ایران است که من فکر می کنم مانع دقیقا چیزی است که کسی مثل نتانیاهو و ولیعهد عربستان سعودی در واقع به دنبال.
خوان  گونزالز:  و، تریتا، چه در مورد تاثیر بر کشورهای همسایه، به ویژه عراق و سوریه، که در آن، به طور موثر، سپاه پاسداران عمل بودند، در اثر، با همکاری با ایالات متحده در برابر  ISIS ؟
تریتا  پارسی :  آره، بنابراین، در عراق، به عنوان مثال،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  و ایرانی بودند، با توجه به عراقی ها، آنهایی که اولین وارد، آنهایی که برای اولین بار به ارسال مهمات و کمک به منظور شکست  ISIS . و با توجه به وزیر دفاع عراق، حال آن را برای ایران، بغداد احتمال زیاد به سقوط نکرده است  ISIS . و پس از آن، چرا که این در طول دولت اوباما بود، ایرانی ها و آمریکایی ها هماهنگ، از طریق عراقی ها، چگونه آنها را به طور مشترک شکست و مبارزه علیه شد  ISISاین نوع از یک فرصت برای همکاری بدیهی است در حال حاضر به عنوان یک نتیجه از این طراحی بسته شده است.
علاوه بر این، این است که با قرار دادن یک مقدار بسیار زیادی از فشار بر عراق است. عراق در حال حاضر در یک وضعیت بسیار ظریف است. این کشور شده است به شدت به عنوان یک نتیجه تهاجم بی ثبات، و آنها را بین ایالات متحده و ایران گیر کرده است. آنها نیاز به ایرانیان برای یک مجموعه کامل از همه چیز متفاوت است. و از همه مهمتر، آنها می خواهند برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک عرصه که در آن ایالات متحده و ایران یکدیگر مبارزه در خاک عراق. بنابراین، آنها واقعا یک درایو با تیراندازی قربانی در تمام این.
و این طراحی باعث می شود آن را حتی سخت تر برای آنها، چرا که بسیاری از شرکت ها و بسیاری از نهاد های که آنها در حال کار با در ایران هستند، یک راه یا دیگری، متصل به  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . و من فکر می کنم این چیزی که مهم است به خاطر داشته باشید است. به گفته دولت آمریکا خود، این طرح ممکن است شامل تا به عنوان بسیاری از 11 میلیون نفر، تقریبا یک هشتم جمعیت ایران است. پس این است که تعیین یک نهاد کوچک است که در واقع کنترل است. این صحبت کردن در مورد 11 میلیون نفر. و شما می توانید تصور کنید که چگونه مشکل ساز است که برای کشورهای همسایه، که، برای منافع خود، بدیهی است، می خواهید به نوعی از یک رابطه صلح آمیز با ایران باشد.
امی  گودمن :  همه از این در حال آمدن است که ایران در تلاش است تحت جاری شدن سیل سنگین. نیویورک تایمز  گزارش می دهد که وزارت خارجه ایران دولت مغلوب ساختن پیشی جستن از مسدود کردن تلاش برای کمک به قربانیان سیل ایران مصیبت از طریق محدودیت های غیر انسانی و بی رحمانه اعمال شده توسط تازه تحریم های بانکی آمریکا در این کشور متهم کرد. می توانید توضیح دهید که چه چیزی در اینجا اتفاق می افتد؟
تریتا  پارسی :  دولت مغلوب ساختن پیشی جستن، و به عنوان وزیر Pompeo گفت، برای آنچه که یک کمپین فشار حداکثر پاسخ رفته است. آنها تحریم reimposed اند. آنها بانک ها با جریمه نجومی تهدید کرده اند. آنها جریمه نجومی برای هر کسی که حتی فقط در منطقه خاکستری نقض این تحریم ها شده اعمال کرده اند. و به عنوان یک نتیجه، آنها یک وضعیت که در آن هیچ بانک ها مایل به مقابله با نظام بانکی ایران هستند ایجاد کرده اند.
و اتفاقا، من فکر می کنم آن را نیز مهم است به یاد داشته باشید، بسیاری از این در طول دولت اوباما وجود داشته است، به عنوان خوب، چرا که هنگامی که این استراتژی حداکثر در واقع از سرچشمه گرفته است. اما پس از آن، پس از آن که توافق هسته ای زده شد، دولت آمریکا که در آن زمان در یک تور رفت و اساسا انجام همه چیز را که می تواند به بانک ها به شروع به اتصال با بانک های ایرانی است.
دولت مغلوب ساختن پیشی جستن وارونه شده است که. همه آنها از بانک ترس است. و به عنوان یک نتیجه، حتی اگر این معاملات توسط ایالات متحده تحریم نیست، آنها توسط ایالات متحده ممنوع نیست، فشار بر بانک ها به یک سناریو که در آن هیچ کس حاضر به رسیدگی به معاملات است، که در سمت چپ باعث شده است ایرانیان در یک وضعیت بسیار مخاطره آمیز است، چرا که آن را بسیار دشوار است برای آنها به حال دریافت کمک از خارج، چرا که هیچ کس مایل به مسئولیت رسیدگی به آن معاملات مالی است.
خوان  گونزالز:  و آنچه در مورد تاثیر داخلی در ایران این آخرین حرکت دولت مغلوب ساختن پیشی جستن، با توجه به این واقعیت است که دولت روحانی، دولت معتدل تر، به وضوح، به دنبال آن بود تا در یک راه یا دیگری، مهار در سپاه پاسداران ؟
تریتا  پارسی :  آره، این بسیار کمی از طنز از همه از این است. دولت روحانی آشکارا با شده  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  برای مدتی و در تلاش است تا واقعا نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کاهش می دهد در جامعه ایران است، که بسیار گسترده است، و باید توجه داشت که  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  به خودی خود نقش بسیار منفی در clampdowns بازی کرده است، در سرکوب، و غیره، در داخل کشور. اما در حال حاضر، به عنوان یک نتیجه از این تصمیم، شما می توانید به وضوح یک وضعیت تجمع در اطراف، پرچم در ایران، که در آن بسیاری از مردمی که از بسیار حیاتی هستند را ببینید  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، آنها را به عنوان مخالفان سیاسی خود، در حال حاضر مجبور احساس به بیرون آمدن و دفاع از  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چرا که اکنون همه آنها در اصل سنجش که آنها در یک قایق هستیم.و این یک بخش از مفهوم معکوس از این تصمیم است. به جای در واقع ایجاد فضای بیشتر برای کسانی که در ایران که می خواهند به یک جامعه باز، که می خواهند به حرکت ایران به غرب نزدیک تر است، ارائه جمعیت آزادی به مراتب بیشتر، و غیره، این نیروها در حال حاضر در موضع دفاعی به دلیل هستند تجاوز توسط دولت مغلوب ساختن پیشی جستن. و آنها حتی احساس مجبور به بیرون آمدن و دفاع از  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، حتی اگر در شرایط عادی آنها می شود مشاهده  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  به عنوان مخالفان اصلی آنها برای هدف از آوردن دموکراسی بیشتر به ایران است.
امی  گودمن :  در سال 2017، آدام دیویدسون از  نیویورکر  نوشت: یک  قطعه ". بدترین معامله دانلد ترامپ" با عنوان با توجه به مقاله، مغلوب ساختن پیشی جستن کمک ساخت یک هتل در جمهوری آذربایجان که به نظر می رسد یک عملیات فاسد مهندسی توسط الیگارشی وابسته به سپاه پاسداران ایران به . دیویدسون گزارش افسر قانونی رئیس سازمان مغلوب ساختن پیشی جستن، آلن گارتن، اذعان کرد که مغلوب ساختن پیشی جستن و دخترش Ivanka دانست Baku، جمهوری آذربایجان، شرکای خود به احتمال زیاد پول شویی برای سپاه پاسداران ایران به شد. دیویدسون دوشنبه توییتی خبرنگاران درخواست به این شامل جزئیات در گزارش خود در نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران ایران. می توانید این را توضیح دهد، تریتا؟
تریتا  پارسی :  خب، ما باید واقعا از شگفت زده می شود در حال حاضر، و آگاه از هر چیز دیگری که ما در مورد چگونگی سازمان مغلوب ساختن پیشی جستن شده است عامل می دانید؟ من نمی بینم که چرا ما در همه فکر می کنم که سازمان مغلوب ساختن پیشی جستن هر تردیدی در مورد برخورد با یک شرکت در جمهوری آذربایجان که به احتمال زیاد شد پول شویی برای اند  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و آنچه این واقعا نشان می دهد، که این پایین می آید به این دلیل است که یک حس بزرگ است که این در واقع منافع ملی امریکا در پیشبرد و یا که این واقعا فشار بیشتر بر ایران از لحاظ اقتصادی قرار دارد. در واقع،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  است در حال حاضر فوق العاده تحریم. این طراحی هیچ فشار اقتصادی بیشتر قابل توجه و یا معنی دار در اضافه نمی  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . همه آن را در این است که موانع سیاسی برای دولت های آینده خواهد قادر به حل و فصل در واقع تنش با ایران است.
و من فکر می کنم این است که بسیار به قصد کسی مثل جان بولتون بود. آن را بسیار به قصد نتانیاهو و  MBS ، و اسرائیلی ها این هل دادن برای مدت زمان بسیار بسیار طولانی. و مدیریت مغلوب ساختن پیشی جستن است اساسا به حراج گذاشته سیاست خارجی خود را در شرق میانه را به بالاترین پیشنهاد و در حال انجام یک مقدار بسیار زیادی از نعمت به متحدانش وجود ندارد، به طور کامل بی توجهی به این خواهد شد که-تأثیری که این به خودی ملی آمریکا داشته علاقه.
قابل توجه است که هر دو پنتاگون و  سازمان سیا  مخالفت با این. آنها این را برای مدتی دقیقا به دلیل این واقعیت است که آن را در واقع باعث می امریکا را به خطر مخالفت کرده اند، زمانی که این پیشنهاد برای اولین بار بیش از 10 سال پیش آورده بود تا. که به نظر نمی رسد به خیلی از نگرانی برای دونالد ترامپ، با این حال.
خوان  گونزالز:  و، تریتا، به شما در اثر بالقوه دولت ایران اعلام فرماندهی مرکزی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی، در حال حاضر چه طور بالقوه که می تواند به در شرق میانه منجر نظر؟
تریتا  پارسی :  من فکر نمی کنم که پاسخ به آن توسط ایرانیان به آنها منجر واقع هدف قرار دادن نیروهای نظامی و یا هر چیزی از این اندازه گیری ایالات متحده است.اما آنچه آن را نشان می دهد این است که فشار می شود counterpressure. جای فکر کردن که این کمپین فشار حداکثر خواهد شد در واقع مجبور به تسلیم ایرانیان، تمام است که آن کند این است که آن را ایجاد یک چرخه تشدید که در آن وجود خواهد داشت دختر یا زن برای توری حاشیه بافتن. و اگر هیچ رمپ خروج از این وجود دارد، پس از آن تات دختر یا زن برای نهایت به یک درگیری نظامی منجر شود. که خطر در اینجا. پاسخ ایران، من فکر می کنم، بیش از هر چیز دیگری، نمادین به این معنا است.
اما چیزی که من فکر می کنم اتفاق افتاده است در داخل، با این حال، مهم تر است. آنها در حال حاضر بسته شدن صفوف. آنها دیدن خود را که در یک قایق هستیم. و بخش های که در درون رژیم بین احزاب مختلف وجود داشته است در حال حاضر اساسا بیش از خار زیرا آنها این تهدید خارجی بیشتر است. و بزرگترین بازنده از آن افرادی در ایران که برای تلاش برای پیدا کردن برخی از راه برای آشتی با ایالات متحده استدلال کرده اند، به سعی کنید برای پیدا کردن بعضی راه برای بهبود روابط با غرب و ایالات متحده، کسانی که دفاع شد توافق هسته ای به عنوان یک راه کاهش تنش با بقیه جهان است. آنها بزرگترین بازنده این هستند، چرا که آنها نمی توانند دیگر نشان می دهد که دیپلماسی خود و تلاش های خود را برای آشتی در واقع در مورد یک وضعیت بهتر برای مردم عادی ایران به ارمغان آورد. برعکس،
امی  گودمن :  آیا این گسترش آمریکا اقدامات نظامی در سوریه، چرا که اکنون که آنها خواستار تروریست سپاه پاسداران ایران، آن را به اهداف خود وجود دارد گسترش؟
تریتا  پارسی :  من فکر می کنم این خطر برای آن وجود دارد، چرا که ما دیده ایم که چگونه مغلوب ساختن پیشی جستن-این افراد در دولت مغلوب ساختن پیشی جستن، مانند جان بولتون، که تلاش کرده اند تا مطمئن شوید که حضور آمریکا در سوریه ادامه خواهد داد، داشته اند یک زمان سخت که قادر به توجیه که، هر دو داخلی و همچنین خارجی. مغلوب ساختن پیشی جستن رفته است و گفت که  ISIS  را شکست داد، زمان به خانه بروم. بولتون همه چیز او می تواند انجام داده است قادر به نگه داشتن سربازان وجود دارد، و از ایران به عنوان بهانه ای برای که با گفتن این که نیروهای مجبور به ماندن وجود دارد به منظور حفظ ایرانیان است.
در حال حاضر او یک بحث جدید. اگر ایالات متحده وجود دارد بود به شکست  ISIS  چرا که یک سازمان تروریستی است، حتی اگر مغلوب ساختن پیشی جستن معتقد است که که کار تمام شده است، او هنوز هم تا این کار به عنوان یک کل به پایان رسید، هر چند، به دلیل  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  در سوریه است و  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است اکنون یک سازمان تروریستی. بنابراین من شک دارم که این استدلال خواهد شد کسانی در دولت به منظور متقاعد ساختن پیشی جستن که او نیاز به در سوریه باقی بماند و احتمالا به تشدید تنش ها در سوریه با شروع به هدف قرار دادن استفاده  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. اگر این اتفاق بیفتد، پس از آن ما به یک مرحله غول نزدیک به یک جنگ گسترده تر است.
امی  گودمن :  تریتا پارسی، ما می خواهیم به شما برای بودن با ما، بنیانگذار شورای آمریکایی ملی ایران، تازه ترین کتاب،  از دست دادن یک دشمن: اوباما، ایران و پیروزی دیپلماسی ، همچنین نویسنده از  یک رول تنها از تاس : دیپلماسی دولت اوباما با ایران . تریتا پارسی سمت استادیار در مرکز مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون است.
این  دموکراسی در حال حاضر!  زمانی که ما آمده، سیاست های دولت مغلوب ساختن پیشی جستن در اطراف مهاجرت. رئيس جمهور مغلوب ساختن پیشی جستن خواستار نگهبانان مرزی به شکستن قانون برای متوقف کردن همه مردم را از آمدن به ایالات متحده، و برای خلاص شدن از قضات مهاجرت خلاص شوید. ما در مورد همه و بیشتر، در آینده صحبت کنید.
محتوای اصلی این برنامه تحت مجوز  کریتیو کامانز Attribution-تجاری-بدون اثرات اقتباسی 3.0 ایالات متحده مجوز . لطفا نسخه قانونی از این کار نسبت به democracynow.org. بعضی از کار (بازدید کنندگان) که این برنامه شامل، با این حال، ممکن است به طور جداگانه مجوز. برای کسب اطلاعات بیشتر و یا مجوز اضافی، با ما تماس بگیرید.

لینک های تکان دهنده بین جمهوری آذربایجان الیگارشی، گروه ترور ایران و مغلوب ساختن پیشی جستن هتل 6MAR17

نتیجه تصویر برای برنده الگوی رفتاری تروریسم
drumpf / برگ برنده پنس راه آهن در برابر  تروریسم،  با هدف باطل، بیگانه هراسی، متعصب، نژادپرست، نفرت خود را پر و ترس طلب تبلیغ علیه پناهندگان و مهاجران در حال فرار دولت های بی رحم، تروریسم، مواد مخدر جرم و جنایت قاچاق، آزار و اذیت مذهبی و جنسیتی و جنگ است. حال در اینجا یک گزارش نشان سازمان drumpf / برگ برنده است انجام کسب و کار با یک خانواده اجرا سندیکای جرم و جنایت و سپاه پاسداران ایران، مرتد از اسلام و به جرم تروریسم در ایران و در سراسر شرق میانه است. رئیس جمهور ایالات متحده در کسب و کار با یکی از سازمان های بدخیم ترین ضد آمریکایی در جهان، همه برای سود. از  + آلترنت ......

لینک های تکان دهنده بین جمهوری آذربایجان الیگارشی، گروه ترور ایران و مغلوب ساختن پیشی جستن هتل

مغلوب ساختن پیشی جستن یک هتل در جمهوری آذربایجان که به نظر می رسد یک عملیات فاسد اجرا شده توسط یک خانواده با لینک به سپاه پاسداران ایران به شناخته شده به عنوان "به Corleones دریای خزر" توسعه یافته است.
نیویورک، نیویورک، ایالات متحده - 2008 اوت 3: دونالد ترامپ در 5 خیابان در مقابل برج ترامپ در شهر نیویورک است. 
عکس های اعتباری: پل Hakimata عکاسی / Shutterstock تصویر

دونالد ترامپ رئيس جمهور و دختر بزرگتر خود یک هتل در جمهوری آذربایجان که به نظر می رسد یک عملیات فاسد اجرا شده توسط یک خانواده با لینک به سپاه پاسداران ایران به شناخته شده به عنوان "به Corleones دریای خزر" توسعه یافته است.
تهمت هتل بین المللی و برج باکو - در سال 2008 به عنوان یک ساختمان آپارتمان لوکس تصور اما در سال 2014 به یک هتل تبدیل - هرگز باز شد و هر دو ناظر محلی و کارشناسان بین المللی با وجود ساختمان گیج،  گزارش  نیویورکر .
این پروژه به عنوان یک "اموال فوق العاده لوکس" با هر دو هتل و فضای مسکونی در نظر گرفته شده بود، اما هر دو محل و زمان آن فرد است، بر اساس این گزارش.
مغلوب ساختن پیشی جستن برج باکو در بخش توسعه نیافته از مرکز شهر در شهرستان از یک مرکز خرید با تخفیف و مایل به دور از منطقه کسب و کار اصلی قرار گرفته است، در سراسر خیابان.
"چرا کسی قرار دادن یک هتل لوکس وجود دارد؟ گفت:" مقام سابق در وزارت آذربایجان گردشگری. "هیچ کس که قادر به ماندن در آنجا خواهم در این محله است."
گزارش این مجله، سازمان ترامپ اعلام کرد این پروژه می توان به تنها یک هتل در سال 2014 تبدیل شده، پس از رونق ساخت و ساز در Baku بود به پایان رسید و نرخ اشغال هتل لوکس حدود 35 درصد در نوسان بود.
یک کارشناس دانشگاه کورنل گفت  نیویورکر  است که توسعه دهندگان هتل های پنج ستاره به طور معمول باید نرخ اشغال متوسط حداقل 60 درصد بیش از 10 سال نشان می دهد.
نیوزویک را کورت Eichenwald در ماه سپتامبر گزارش  که براده مالی مغلوب ساختن پیشی جستن نشان دادن در معامله باکو با پسر وزیر حمل و نقل آذربایجان شرکای او است.
مقامات آمریکایی معتقدند که رسمی، ضیا محمداف، پول متمرکز برای ارتش ایران، اگر چه هیچ اتهام رسمی علیه او یا پسرش، انار محمداف آورده بودند - که شریک زندگی مغلوب ساختن پیشی جستن در سرمایه گذاری هتل Baku است.
نیویورکر  یکی از ثروتمندترین و قدرتمند ترین اقلیت حاکم در یکی از کشورهای فاسد ترین در جهان است - - و برادرش، التون محمداف، یک عضو موثر از مجلس آذربایجان، که قرارداد برای پروژه امضا و تاسیس روابط مغلوب ساختن پیشی جستن به ضیاء محمداف مورد بررسی قرار باکو قرن بیست و یکم، که دارای برج.
خانواده محمداف، توصیف  سیاست خارجی مجله به عنوان  "به Corleones دریای خزر"  شهرت دارد با استفاده از مواضع دولت خود به خود و شرکای خود را غنی سازی - که شامل شرکت های ساخت و ساز وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است.
دولت مغلوب ساختن پیشی جستن آماده است تا محکوم که گروه - که به صورت قاچاق مواد مخدر متهم کرد، حمایت از تروریسم در خارج از کشور و پول شویی - به عنوان یک سازمان تروریستی است.
توسعه باکو موضوع گزارش های متعدد پس از مغلوب ساختن پیشی جستن انتخابات ریاست جمهوری در سال 2015 اعلام کرد، و افسر حقوقی اصلی سازمان مغلوب ساختن پیشی جستن، آلن گارتن، با گفتن این شرکت هرگز به طور مستقیم با محمداف درگیر هر گونه نگرانی را رد کرد.
گارتن ادعا مغلوب ساختن پیشی جستن تنها نقش منفعل در توسعه باکو با صدور مجوز نام خود را برای استفاده توسط پسر محمداف، که برای او حداقل 2.8 میلیون $ پرداخت شد بازی، با توجه به خرده عمومی محدود شده است.
دیگر اسناد نشان مغلوب ساختن پیشی جستن اضافی 2.5 میلیون $ برای استفاده از نام او در سال 2012 پرداخت شد، و رئيس جمهور آینده آمریکا نیز با امضای یک قرارداد به مدیریت هتل پس از آن مبلغی نامعلوم گره خورده است به عملکرد سرمایه گذاری افتتاح کرد.
گارتن در ماه دسامبر، یک ماه پس از انتخابات مغلوب ساختن پیشی جستن اعلام کرد که سازمان مغلوب ساختن پیشی جستن روابط با هتل قطع کرده بود، اما  نیویورکر  گزارش این ادعاها نادرست و ناقص بود.
ژان deRoos، استاد دانشگاه کرنل، گفت: علاقه سازمان مغلوب ساختن پیشی جستن در این پروژه باکو - که توسط ایوانکا ترامپ نظارت شد - غیر معمولی و "بسیار، بسیار شدید است."
که مشارکت نزدیک ممکن است باز کردن سازمان مغلوب ساختن پیشی جستن را تحت تعقیب کیفری تحت قانون روشهای فساد خارجی، که در سال 1977 به شرکت های آمریکایی ممنوع از پاداش مقامات خارجی فاسد به تصویب رسید - حتی اگر آنها را ناخواسته است.
گارتن فساد همه اما اعتراف کرد که با این پروژه درگیر شد - "من قصد ندارم به اینجا نشسته و دفاع از Mammadovs،" او گفت: - اما او اصرار داشت سازمان مغلوب ساختن پیشی جستن باید از پیگرد قانونی مصون باشد، زیرا این شرکت انجام پروژه را کنترل کند و پول را به هر کسی پرداخت نمی کند.
با این حال، کارشناس حقوقی که متخصص در قانون فساد خارجی این ادعاها به عنوان مزخرف را رد کرد.
"شما نمی توانید به معاملات کسب و کار در جمهوری آذربایجان رفتن فرض کنید که شما از FCPA ایمنی هستند، و نه می تواند مسئولیت شما فرار با دنبال راه دیگری، گفت:" جسیکا Tillipman، یک رئیس دستیار در مدرسه دانشگاه جورج واشنگتن قانون. دخالت مستقیم از مقامات کشورهای خارجی و بستگان خود را در جمهوری آذربایجان با روابط به سپاه پاسداران ایران - "کل باکو معامله یک پرچم قرمز بزرگ است. علائم هشدار دهنده فساد به ندرت مشهود است. "
مغلوب ساختن پیشی جستن در مورد قانون در طول یک ظاهر گوشی در در CNBC مه 2012 گله و شکایت، به ماه قبل از معامله باکو به پایان رسید.
مغلوب ساختن پیشی جستن گفت: «هر کشور دیگر را به این مکان ها می رود و آنها انجام آنچه آنها باید انجام دهید،". "این یک قانون وحشتناک است و آن را باید عوض شود."
او شکایت کرد که شرکت های آمریکایی که حاضر به دادن رشوه - و  نیویورکر  گزارش در کیسه های لوازم و اثاثه قابل حمل پول نقد در حال تغییر در طول ساخت و ساز دست - "انجام کسب و کار هیچ جا" را
"یک پاسخ وجود دارد - رفتن به اتاق خود، و بستن درب، به خواب رفتن و انجام هر گونه معاملات انجام ندهید، زیرا که تنها راه است،" مغلوب ساختن پیشی جستن به CNBC ناله. "تنها راهی که شما در حال رفتن به انجام آن راه دیگر است."

CRUELLA DEVOS - Randy Rainbow Song Parody

Has Trump Locked U.S. and Iran into a “Permanent State of Enmity” by Listing IRGC as Terror Group? & The Shocking Links Between Azerbaijan Oligarchs, an Iranian Terror Group and Trump Hotel 9APR19 & 6MAR17

Image result for trump terrorism meme
(NOT MY) pres drumpf's/trump's designation of the irgc/islamic revolutionary guard corps is another blatant example of the gross hypocrisy of the drumpf / trump-pence administration. Published in 2017, posted on this blog and mentioned in this news report is the fact that (NOT MY) pres drumpf/trump and his daughter fotze ivanka invested in the development of a hotel in Baku, Azerbaijan with the Azerbaijani mammadov crime family who were laundering money for the irgc to circumvent sanctions. It is a fact that the irgc is a terrorist organization, they use terrorism against the Iranian people in suppressing democracy in Iran and support terrorist groups and activities throughout the Middle East. the drumpf / trump-pence administration is actively involved in promotion of fascism in America while consistently attacking and undermining the democratic institutions and our individual civil liberties and civil rights of our Republic while seeking out immoral and illegal military actions in support of the war profiteers of the military-industrial complex. the drumpf / trump-pence administration want a war with Iran and these sanctions are another step closer to achieving this goal. From DemocracyNow!.....

Has Trump Locked U.S. and Iran into a “Permanent State of Enmity” by Listing IRGC as Terror Group?


In an unprecedented move, the Trump administration has designated Iran’s elite Islamic Revolutionary Guard Corps as a foreign terrorist organization, resulting in sweeping economic and travel restrictions on its members. This marks the first time the United States has formally labeled an arm of another country’s military a terrorist group. The Pentagon and CIA opposed the decision, warning it could put U.S. troops at risk. Key backers of the move included national security adviser John Bolton and Secretary of State Mike Pompeo, who formally announced the new policy on Monday. The step is the latest in the White House’s efforts to isolate Iran after the U.S. withdrew from the landmark Iran nuclear deal and reimposed sanctions on the country last year despite widespread international condemnation. We speak with Trita Parsi, the founder of the National Iranian American Council. His most recent book is titled “Losing an Enemy: Obama, Iran and the Triumph of Diplomacy.” Parsi is an adjunct associate professor in the Center for Security Studies at Georgetown University.
Transcript
This is a rush transcript. Copy may not be in its final form.
JUAN GONZÁLEZ: In an unprecedented move, the Trump administration has designated Iran’s elite Islamic Revolutionary Guard Corps as a foreign terrorist organization, resulting in sweeping economic and travel restrictions on its members. This marks the first time the United States has formally labeled an arm of another country’s military a terrorist group. The Pentagon and CIA opposed the decision, warning it could put U.S. troops at risk. Key backers of the move included national security adviser John Bolton and Secretary of State Mike Pompeo, who formally announced the new policy on Monday.
SECRETARY OF STATE MIKE POMPEO: Today the United States is continuing to build its maximum pressure campaign against the Iranian regime. I am announcing our intent to designate the Islamic Revolutionary Guard Corps, including its Quds Force, as a foreign terrorist organization, in accordance with Section 219 of the Immigration and Nationality Act. This designation will take effect one week from today. This is the first time that the United States has designated a part of another government as an FTO. We’re doing it because the Iranian regime’s use of terrorism as a tool of statecraft makes it fundamentally different from any other government. This historic step will deprive the world’s leading state sponsor of terror the financial means to spread misery and death around the world.
AMY GOODMAN: The step is the latest in the White House’s efforts to isolate Iran after the U.S. withdrew from the landmark Iran nuclear deal and reimposed sanctions on the country last year despite widespread international condemnation.
The New York Times reports the Trump administration timed the announcement in an attempt to give a last-minute boost to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ahead of today’s elections in Israel. Netanyahu thanked Trump on Twitter for taking the action against the Islamic Revolutionary Guard Corps.
Iranian officials swiftly condemned the new policy and warned the designation will destabilize the region. On Monday, Iran’s Supreme National Security Council retaliated by designating the United States Central Command, known as CENTCOM, and all its forces as terrorists. The council also labeled the U.S. as a “supporter of terrorism.”
Well, for more, we go to Washington, D.C., where we’re joined by Trita Parsi, the founder of the National Iranian American Council. His most recent book is titled Losing an Enemy: Obama, Iran and the Triumph of Diplomacy. He’s also the author of A Single Roll of the Dice: Obama’s Diplomacy with Iran. Trita Parsi is an adjunct associate professor in the Center for Security Studies at Georgetown University.
Trita, welcome back to Democracy Now! The significance of this U.S. designation of the Iranian Revolutionary Guard as terrorist, and then Iran reciprocates by doing the same with Central Command?
TRITA PARSI: So, there’s both short-term and long-term consequences of this. In the short term, of course, as the CIA and the Pentagon themselves have warned, is that this actually does increase the risk of a confrontation in the region, and in that sense it actually makes the United States less safe by increasing the likelihood of war.
The long-term effects, however, I think, are even more problematic, because they’re more likely. And that is that this move seems to be designed to entrap the United States in a permanent state of enmity with Iran. See, if a future administration, let’s say in 2020 or 2024, decides that he actually wants to reverse some of the measures of the Trump administration, he wants to re-enter the JCPOA, or he just wants to pursue some form of normal diplomacy with Iran in order to reduce tensions with that country, it will find its political maneuverability significantly inhibited by this decision. For instance, being able to go back into the JCPOArequires the United States to lift the sanctions that it has been reimposing under the Trump administration, but that will be much, much more difficult now, because those sanctions have been reimposed under the terrorism clause, and now the IRGCis on the terrorist list. So the political capital for the next administration to do something constructive and actually create some sort of a diplomatic momentum with Iran will necessitate reversing this decision on the IRGC. And that’s an extremely heavy lift. And as a result, the future opportunities for diplomacy are going to be significantly hampered by this, which then traps the United States in this prolonged, almost permanent state of enmity with Iran, which I think is precisely what someone like Netanyahu and the crown prince of Saudi Arabia actually are looking for.
JUAN GONZÁLEZ: And, Trita, what about the impact on neighboring countries, especially Iraq and Syria, where, effectively, the Revolutionary Guard functioned—were, in effect, working together with the United States against ISIS?
TRITA PARSI: Yeah, so, in Iraq, for instance, the IRGC and the Iranians were, according to the Iraqis, the first ones to arrive, the first ones to send in ammunition and help in order to defeat ISIS. And according to the Iraqi defense minister, had it not been for Iran, Baghdad likely would have fallen to ISIS. And then, because this was during the Obama administration, the Iranians and the Americans coordinated, through the Iraqis, how they were jointly defeating and fighting back against ISIS. That type of an opportunity for collaboration obviously now is closed off as a result of this designation.
Moreover, this is putting a tremendous amount of pressure on Iraq. Iraq is already in a very delicate situation. The country has been severely destabilized as a result of the invasion, and they are stuck between the United States and Iran. They need the Iranians for a whole set of different things. And most importantly, they want to avoid becoming an arena in which the United States and Iran fight each other on Iraqi soil. So, they’re really a drive-by shooting victim in all of this.
And this designation makes it even more difficult for them, because many of the companies and many of the entities that they’re working with in Iran are, one way or another, connected to the IRGC. And I think this is an important thing to keep in mind. According to the U.S. government itself, this designation may include up to as many as 11 million people, almost one-eighth of Iran’s population. So this is not designating a small entity that is actually manageable. This is talking about 11 million people. And you can then imagine how problematic that will be for neighboring countries, who, for their own interests, obviously, want to have some sort of a peaceful relationship with Iran.
AMY GOODMAN: All of this is coming as Iran is struggling under heavy flooding. The New York Times reports that Iran’s Foreign Ministry accused the Trump administration of blocking efforts to aid Iranian victims of calamitous floods through inhumane and cruel restrictions imposed by renewed American banking sanctions on the country. Can you explain what’s happening here?
TRITA PARSI: The Trump administration, and as Secretary Pompeo said, has gone for what they call a maximum pressure campaign. They have reimposed sanctions. They have threatened banks with astronomical fines. They have imposed astronomical fines for anyone who has been even just in the gray zone of violating those sanctions. And as a result, they have created a situation in which no banks are willing to deal with the Iranian banking system.
And incidentally, I think it’s also important to note, much of this existed during the Obama administration, as well, because that’s when this maximum strategy actually originated from. But then, once the nuclear deal was struck, the U.S. government at that time went on a tour and were essentially doing everything that could to get banks to start connecting with Iranian banks again.
The Trump administration has reversed that. They have scared away all of the banks. And as a result, even though these transactions are not sanctioned by the United States, they are not prohibited by the United States, the pressure on the banks has led to a scenario in which no one is willing to handle the transactions, which has left the Iranians in a very precarious situation, because it’s very difficult for them to now get aid from the outside, because no one is willing to handle those financial transactions.
JUAN GONZÁLEZ: And what about the impact internally on Iran of this latest move of the Trump administration, given the fact that the Rouhani administration, a more moderate administration, clearly, was seeking to, in one way or another, rein in the Revolutionary Guard?
TRITA PARSI: Yeah, this is a quite a bit of irony of all of this. The Rouhani government has been at loggerheads with the IRGC for quite some time and has tried to really reduce the IRGC’s influence on Iran’s society, which is very extensive, and it should be noted that the IRGC itself has played a very negative role in clampdowns, in repression, etc., inside the country. But now, as a result of this decision, you can clearly see a rallying-around-the-flag situation in Iran, in which a lot of the folks that are very critical of the IRGC, view them as their political opponents, have now felt forced to come out and defend the IRGC, because now they’re all essentially sensing that they’re in the same boat. And this is one part of the very counterproductive notion of this decision. Instead of actually creating more space for those in Iran who want to see a more open society, who want to move Iran closer to the West, offer the population far greater freedoms, etc., those forces right now are on the defensive because of the aggression by the Trump administration. And they’re even feeling forced to come out and defend the IRGC, even though under normal circumstances they would be viewing the IRGC as their main opponents for the purpose of bringing greater democracy to Iran.
AMY GOODMAN: In 2017, Adam Davidson of The New Yorker wrote a pieceheadlined “Donald Trump’s Worst Deal.” According to the article, Trump helped build a hotel in Azerbaijan that appears to be a corrupt operation engineered by oligarchs tied to Iran’s Revolutionary Guard. Davidson reports the Trump Organization’s chief legal officer, Alan Garten, acknowledged that Trump and his daughter Ivanka knew their Baku, Azerbaijan, partners were likely laundering money for Iran’s Revolutionary Guard. Davidson tweeted Monday asking reporters to include these details in their reporting on the Iranian Revolutionary Guard terrorist designation. Can you explain this, Trita?
TRITA PARSI: Well, should we really be surprised by now, mindful of everything else that we know about how the Trump Organization has been operating? I don’t see why we would think at all that the Trump Organization would have any qualms about dealing with a company in Azerbaijan that likely was laundering money for the IRGC.
And what this really shows, that what this comes down to is not because there was a great sense that this actually would advance America’s national interest or that this truly would put more pressure on Iran economically. In fact, the IRGC is already tremendously sanctioned. This designation does not add any significant or meaningful additional economic pressure on the IRGC. All it does is that it creates political obstacles for future administrations to be able to actually resolve tensions with Iran.
And I think that is very much the intent of someone like John Bolton. It’s very much the intent of Bibi Netanyahu and MBS, and the Israelis have been pushing for this for a very, very long time. And the Trump administration has essentially auctioned out its foreign policy in the Middle East to the highest bidder and is doing a tremendous amount of favors to its allies there, completely disregarding what this will have—the impact that this will have on the U.S.’s own national interest.
It is noteworthy that both the Pentagon and the CIA oppose this. They have opposed this for quite some time, when this proposal was first brought up more than 10 years ago, precisely because of the fact that it actually makes America less safe. That does not seem to be much of a concern for Donald Trump, however.
JUAN GONZÁLEZ: And, Trita, would you comment on the potential impact of the Iranian government declaring the United States Central Command as a terrorist organization, now what potentially that could lead to in the Middle East?
TRITA PARSI: I don’t think that response by the Iranians will lead to them actually targeting U.S. troops or anything of that measure. But what it does show is that pressure gets counterpressure. Instead of thinking that this maximum pressure campaign will actually force the Iranians to capitulate, all that it does is that it creates an escalatory cycle in which there will be a tit-for-tat. And if there are no exit ramps from this, then the tit-for-tat eventually will lead to a military confrontation. That’s the danger here. The Iranian response, I think, more than anything else, is symbolic in that sense.
But what I think has happened internally, however, is more important. They are now closing ranks. They’re seeing themselves as being in the same boat. And the divisions that existed within the regime between various parties is now essentially brushed over because they have this greater external threat. And the biggest losers out of that are those in Iran who have argued for trying to find some way to reconcile with the United States, to try to find some way to improve relations with the West and the United States, those people who were championing the nuclear deal as a way of reducing tensions with the rest of the world. They are the biggest losers of this, because they cannot show any longer that their diplomacy and their efforts for reconciliation have actually brought about a better situation for ordinary Iranians. On the contrary, it’s only begot on them greater hostility, because of what the Trump administration has decided to do.
AMY GOODMAN: Will this broaden U.S. military actions in Syria, because now that they’re calling the Iranian Revolutionary Guard terrorists, it will broaden their targets there?
TRITA PARSI: I think there is a risk for that, because we’ve seen how the Trump—those people in the Trump administration, such as Bolton, who have constantly tried to make sure that the U.S.’s presence in Syria would continue, have had a hard time being able to justify that, both internally as well as externally. Trump has gone out and said that ISIS is defeated, time to go home. Bolton has done everything he could to be able to keep the troops there, and using Iran as a pretext for that by saying that the troops have to stay there in order to keep the Iranians out.
Now he has a new argument. If the United States was there to defeat ISIS because it’s a terrorist organization, even if Trump believes that that job is finished, he still hasn’t finished the job as a whole, though, because the IRGC is in Syria, and the IRGCis now designated a terrorist organization. So I suspect that that argument will be used by those inside the administration in order to convince Trump that he needs to stay in Syria and probably to escalate tensions in Syria by starting to target the IRGCthere. If that happens, then we are one giant step closer to a broader war.
AMY GOODMAN: Trita Parsi, we want to thank you for being with us, founder of the National Iranian American Council, most recent book, Losing an Enemy: Obama, Iran and the Triumph of Diplomacy, also author of A Single Roll of the Dice: Obama’s Diplomacy with Iran. Trita Parsi is an adjunct associate professor in the Center for Security Studies at Georgetown University.
This is Democracy Now! When we come back, the Trump administration’s policies around immigration. President Trump is calling on border guards to break the law to stop all people from coming into the United States, and to get rid of immigration judges. We’ll talk about all that and more, coming up.
The original content of this program is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License. Please attribute legal copies of this work to democracynow.org. Some of the work(s) that this program incorporates, however, may be separately licensed. For further information or additional permissions, contact us.

The Shocking Links Between Azerbaijan Oligarchs, an Iranian Terror Group and Trump Hotel 6MAR17

Image result for trump terrorism meme
drumpf/trump-pence rail against terrorism, aiming their vicious, xenophobic, bigoted, racist, hate filled and fear mongering propaganda against refugees and immigrants fleeing brutal governments, terrorism, drug trafficking crime, religious and gender persecution and war. Yet here is a report showing the drumpf/trump organization is doing business with a family run crime syndicate and the iranian revolutionary guards, apostates of Islam and guilty of terrorism in Iran and throughout the Middle East. The President of the United States in business with one of the most virulent anti-American organizations in the world, all for profit.  From +AlterNet......


The Shocking Links Between Azerbaijan Oligarchs, an Iranian Terror Group and Trump Hotel

Trump developed a hotel in Azerbaijan that appears to be a corrupt operation run by a family known as “the Corleones of the Caspian” with links to Iran’s Revolutionary Guard.
New York, NY, USA - Aug 3 2008: Donald Trump on 5th Avenue in front of Trump Tower in New York City.
Photo Credit: Paul Hakimata Photography/Shutterstock

President Donald Trump and his eldest daughter developed a hotel in Azerbaijan that appears to be a corrupt operation run by a family known as “the Corleones of the Caspian” with links to Iran’s Revolutionary Guard.
The Trump International Hotel & Tower Baku — conceived in 2008 as a luxury apartment building but converted in 2014 into a hotel — has never opened, and both local observers and international experts are baffled by the building’s existence, reported The New Yorker.
The project was intended as an “ultra-luxury property” with both hotel and residential space, but both its location and timing are odd, according to the report.
Trump Tower Baku is located in an underdeveloped part of the city’s downtown, across the street from a discount shopping center and miles away from the main business district.
“Why would someone put a luxury hotel there?” said former top official in Azerbaijan’s Ministry of Tourism. “Nobody who can afford to stay there would want to be in that neighborhood.”
The Trump Organization announced the project would be converted into just a hotel in 2014, after a construction boom had ended in Baku and luxury hotel occupancy rate hovered around 35 percent, the magazine reported.
A Cornell University expert told The New Yorker that developers of five-star hotels typically must demonstrate an average occupancy rate of at least 60 percent over 10 years.
Newsweek‘s Kurt Eichenwald reported in September that Trump’s financial filings show he’s partners in the Baku deal with the son of Azerbaijan’s transportation minister.
U.S. officials believe that official, Ziya Mammadov, laundered money for the Iranian military, although no formal charges were brought against him or his son, Anar Mammadov — who is Trump’s partner in the Baku hotel venture.
The New Yorker examined Trump’s ties to Ziya Mammadov — one of the wealthiest and most powerful oligarchs in one of the world’s most corrupt nations — and his brother, Elton Mammadov, an influential member of the Azerbaijani parliament, who signed contracts for the project and founded Baku XXI Century, which owns the tower.
The Mammadov family, described by Foreign Policymagazine as “The Corleones of the Caspian,” has a reputation for using their government positions to enrich themselves and their partners — which includes construction firms tied to Iran’s Revolutionary Guard.
The Trump administration is poised to condemn that group — which has been accused of drug trafficking, sponsoring terrorism abroad and money laundering — as a terrorist organization.
The Baku development was the subject of numerous reports after Trump announced his presidential campaign in 2015, and the Trump Organization’s chief legal officer, Alan Garten, dismissed any concerns by saying the company never engaged directly with Mammadov.
Garten claimed Trump played only a passive role in the Baku development by licensing his name for use by Mammadov’s son, for which he was paid at least $2.8 million, according to limited public filings.
Other documents suggest Trump was paid an additional $2.5 million for the use of his name in 2012, and the future U.S. president also signed a contract to manage the hotel after it opened for an undisclosed fee tied to the venture’s performance.
Garten announced in December, a month after Trump’s election, that the Trump Organization had severed ties with the hotel, but The New Yorker reported those claims were incomplete and inaccurate.
Jan deRoos, the Cornell professor, said the Trump Organization’s interest in the Baku project — which was overseen by Ivanka Trump — was atypical and “very, very intense.”
That close involvement may open up the Trump Organization to criminal prosecution under the Foreign Corrupt Practices Act, which was passed in 1977 to forbid American companies from rewarding corrupt foreign officials — even if they did so unwittingly.
Garten all but admitted corruption was involved with the project — “I’m not going to sit here and defend the Mammadovs,” he said — but he insisted the Trump Organization should be exempt from prosecution because the company didn’t control the project and didn’t pay money to anyone.
However, a legal expert who specializes in the foreign corruption law dismissed those claims as nonsense.
“You can’t go into business deals in Azerbaijan assuming that you are immune from the FCPA, nor can you escape liability by looking the other way,” said Jessica Tillipman, an assistant dean at George Washington University Law School. “The entire Baku deal is a giant red flag — the direct involvement of foreign government officials and their relatives in Azerbaijan with ties to the Iranian Revolutionary Guard. Corruption warning signs are rarely more obvious.”
Trump complained about the law during a phone-in appearance on CNBC in May 2012, the month before the Baku deal was completed.
“Every other country goes into these places and they do what they have to do,” Trump said. “It’s a horrible law and it should be changed.”
He complained that American companies that refused to give bribes — and The New Yorker reports on duffel bags of cash changing hands during construction — would “do business nowhere.”
“There is one answer — go to your room, close the door, go to sleep and don’t do any deals, because that’s the only way,” Trump whined to CNBC. “The only way you’re going to do it is the other way.”
Travis Gettys is an editor for Raw Story.