NORTON META TAG

22 October 2016

ELEKSYON 2016: PANSE. PRAY. VOTE. YON GID PWOBLEM POU KRETYEN AK moun ki gen lafwa KI SOTI NAN viv tankou etranje


Se gid eleksyon SA A dekri tankou yon gid pwoblèm pou kretyen, men mwen te ajoute pou moun ki gen lafwa paske pandan y ap non yo nan relijyon nou an yo diferan pou pati ki pi nou pataje yon bonte debaz ak bezwen yon ti kras konsèy lè li rive lafwa nou ak politik . Panse. Pray.Vote. Soti nan + viv tankou etranje  ..... ELEKSYON 2016 panse. PRAY. VOTE. Yon gid pwoblèm pou kretyen  PRENSIP AK RÈGLEMAN pou elektè CHRISTIAN  ". Pale soti, vin jije san patipri, defann dwa yo nan pòv yo ak malere" -Pwovèb 31: 9  KRETYEN gen yon responsablite moral ak sivik yo patisipe nan lavi politik la nan sosyete pa lapriyè mezire politik yo pwopoze a nan tout kandida kont etik kretyen ak valè. Seri gwo nou an ki gen valè kretyen ta dwe enfòme desizyon politik nou an. Pandan ke nou dwe pran prekosyon sou tradui ekriti dirèkteman nan pozisyon politik piblik, prensip sa yo ak sijere apwòch nan yon ran de pwoblèm bay yon kad kritik nan fòm pèspektiv nou sou politik piblik ak lidèchip politik. Nou ankouraje w yo sèvi ak gid sa a yo edike tèt ou sou pwoblèm sa yo. Sa a ka enfòme ou jan ou kominike avèk kandida yo, pale nan fowòm nan kominote a, ekri lèt ba editè a, angaje yo sou medya sosyal, rele nan nan montre pale radyo, ak adrès kandida nan reyinyon sal lavil la. Poze kesyon ki baze sou prensip sa yo. Panse ak priye sou moun ou ta konfye ak responsablite nan a plon kominote w, eta, ak nasyon. Nou priye pou sa a bay yon konpa moral enfòme Prudential jijman politik. Konpasyon ak EKONOMIK JUSTICE "Yo menm ki va bati kay pou yo rete; Y'a plante jaden rezen, epi pou manje fwi yo. Yo pa menm ki va bati ak yon lòt viv; Yo p'ap plante ak yon lòt manje ... ak mwen te chwazi a va jwi travay la nan men yo "-Ezayi 65:. 21-22  Bondye montre yon enkyetid SPECIAL pou moun ki nan povrete ak zak nan istwa leve yo moute. Bib la fè konnen sosyete ta dwe òganize pou ke tout manm yo gen otantik aksè nan resous ki nesesè ap viv yon lavi desan epi yo bay pou moun ki kapab pran swen pou tèt yo.  TRAVAY dwe travay AK bay pou fanmi SUCCESS EKONOMIK ak sekirite. Moun ki travay ak responsabilite ta dwe gen yon revni fanmi k ap viv nan ki salè, ansanm ak sipò pou transpò, swen sante, nitrisyon, swen pou timoun, edikasyon, lojman, ak lòt bezwen debaz yo, bay yon estanda ki desan nan k ap viv ak pèmèt pou byen ak richès kreyasyon . Moun sa yo ki kapab travay yo ta dwe sipòte ak diyite. Nou ta dwe sipòte règleman ki kreye anpil djòb ak sipòte kwasans ekonomik, kòm travay desan nan salè desan yo chemen an pi bon soti nan povrete. Nou sipòte inisyativ anti-povrete tankou pou fè kòb nan Revni taks, taks kredi Timoun, Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè, Kont Devlopman endividyèl, epi ou peye ekite pou fanm yo.CHILDREN PA TA DWE dwe pòv. Nasyon nou an bezwen angajman espesifik ak konkrè yo avni briyan pou pi piti ak nou an ki pi frajil yo. Nou dwe asire nou tout timoun nou yo gen bon jan ak an sante nitrisyon, aksè nan swen sante, ak yon bon kalite edikasyon. Bidjè ak defisi. Nan figi a defisi istorik, nasyon nou an ap fè fas chwa inevitab sou jan yo ka balans bezwen ak resous ak asiyen chay ak sakrifis. Nan fè chwa sa yo, Kongrè a ak administrasyon an ta dwe bay moral priyorite nan pwogram ki pwoteje lavi sa a ki ak diyite nan moun ki pòv ak vilnerab. Revni taks, depans militè yo, ak vèrseman tout ta dwe dwe revize ak konsidere kòm nan rechèch la pou fason yo pataje sakrifis e li te koupe defisi. Nou ta dwe bon jijman jenerasyon pou tout moun, olye ke opozan jenerasyon kont youn ak lòt.  VETERANS. Sosyete nou an ta dwe fè ou pataje depans sa yo nan lagè, ki te fè disproporsyonelman pa veteran ak fanmi yo. Nou ta dwe bay moun ki te sèvi nan tan lagè, patikilyèman nan Irak ak Afganistan, ak sipò medikal la, sikolojik, ak ekonomik yo bezwen lè yo jwenn lakay-tou de ak yon kouran nondiscretionary nan finansman ak ak sipò kominotè pou espirityèl, travay, ak finansye bezwen. EXTREME GLOBAL LAMIZÈ dwe fini. Nou ta dwe ogmante efò satisfè bezwen imen debaz alantou glòb lan. Règleman nan komès jistis, dèt anile, ak ogmante efikas US asistans pou devlopman yo ta dwe sipòte, ki gen ladan yon angajman ogmante asistans pou devlopman povrete ki konsantre sou pa yon lòt 1 pousan nan bidjè federal la. Efò espesifik nan adrès mòtalite matènèl ak tibebe, bat maladi maladi tankou malarya, ak amelyore aksè a vaksen yo ta dwe make. Prevansyon VIH / SIDA, swen, ak pwogram tretman yo ta dwe elaji yo nan lòd yo prese yon fen nan sa a pandemi trè danjere. PEACE ak kontrent OF VYOLANS Y'a bat nepe yo nan plowshares, ak frenn yo nan Kwòk koupe; nasyon pa gen dwa leve nepe kont nasyon, ni sa a, y'a aprann fè lagè ankò "-Ezayi 2: 4". Benediksyon pou patizan lapè yo, pou y ap rele yo pitit Bondye "-Matye 5:. 9 WORLD NOU fè fas a yon gwo defi pou konnen kijan pou rezoud konfli, diminye vyolans, ak defèt teworis san yo pa pre-preferansyèl lagè. Te Gè vin yon resort premye olye pou yo dènye rekou a. Nan yon mond ak teroris, eta teworis, gran pwisans unilateralism, ak zam detriksyon an mas, altènativ a yon sik kontinuèl nan vyolans yo bezwen.  ELIMINE zam nikleyè. Nasyon nou an ta dwe sipòte eliminasyon an nan tout zam nikleyè. Kòm yo yo angaje anba Nikleyè ki pa Peye-proliferasyon Trete a, peyi Etazini an ak lòt pouvwa nikleyè ta dwe pran etap pou rive nan elimine asenal nikleyè. Nou ta dwe sipòte ki sot pase akò a nikleyè ak Iran e yo kontinye ak aplikasyon li yo.  Pote lapè nan Afganistan. Okipasyon an US nan Afganistan dwe fini. Retrè a nan US twoup yo ta dwe kontinye ak akselere. Sa a ta dwe akonpaye pa asistans piblik ak prive ogmante pou lokalman ki baze pwogram devlopman ekonomik ak sosyal, kontwole ak delivre nan endepandan, sivil, òganizasyon ki-lafwa ki baze non gouvènmantal ak eksklizyon-sa yo ki te te fè sekou ak travay devlopman pou ane epi yo gen nan konfyans nan pèp la Afganestan.  SISPANN jenosid. Nan peyi Siri, Kongo, Irak, ak lòt peyi atravè mond lan, pèsekisyon ak mas touye kontinye. Ekonomik ak finansye sanksyon yo ta dwe resort nan premye, ak selektif entèvansyon pa fòs mentyen lapè miltilateral anba Nasyon Zini pwoteje ak sove lavi moun kòm yon dènye rekou.  LIMITE nouvo fòm nan lagè. Nouvo fòm nan lagè yo devlope ak deplwaye san yo pa ase atansyon sou lwa entènasyonal ak moralite de baz yo. Nou opoze masak la vize pa avyon abèy pilotless ki se ke yo te rapidman elaji pa Etazini ak ki nan risk pou yo te adopte pa lòt nasyon. Itilize nan cyberwarfare al atake sistèm òdinatè lòt peyi 'ap grandi. Politik nou an dwe sipòte fè respekte la nan ki deja egziste domestik ak entènasyonal lalwa osi byen ke devlope ak ratifye nenpòt ki chanjman nesesè pran fòm sa yo nouvo nan lagè an kont. Pwoteje sivil kont danje ta dwe yon priyorite nan tout politik.  SIPÒTE SEKIRITE AK FREEDOM nan Mwayen Oryan an. US la ta dwe adopte yon politik nan tretman ki jis e menm ki sipòte enterè yo sou de eta pou pèp Izrayèl la ak Palestin, k ap viv nan sekirite ak libète. Règleman ta dwe opoze okipasyon an Izraelyen nan peyi Palestinyen ak sipòte yon fen nan zòn lakòt yo. Tout zak teworis yo dwe Kellerman kondannen. Yon solisyon reyèl dwe gen ladan yon lidèchip Palestinyen ki rejte teworis ak sipò egzistans lan an sekirite pèp Izrayèl la, ak yon lidèchip Izraelyen ki sibvansyon sekirite ak souverènte Palestinyen.  Fòtifye Nasyon Zini yo ak INTERNATIONAL LAW al goumen teworis. Nasyon Zini yo ta dwe tou de ranfòse ak refòme. Nasyon nou an ta dwe sipòte règleman ki chwazi miltinasyonal koperasyon, anba règ la nan lwa entènasyonal ak enstitisyon, sou inilateral lagè pre-preferansyèl rezoud konfli entènasyonal yo. Se Yon pakèt presyon entènasyonal yo ak diplomatik nesesè yo dezame gaz rezo nan laterè pa konsantre kapasite entèlijans nan mond lan, sistèm sekirite, entèvansyon legal, miltinasyonal policier, ak rapid entènasyonal ki fè respekte lalwa kont moun ki komèt zak teworis.RAS JUSTICE "Men sa Bondye, Seyè a , ki moun ki kreye syèl la ak lonje yo soti, ki moun ki pwopaje soti tè a ak sa ki ap vin soti nan li, ki moun ki bay souf bay pèp la sou li ak lespri bay moun yo ki mache nan li: se mwen menm Seyè a, mwen fè rele ou nan dwat devan Bondye, mwen te pran ou nan men la ak kenbe ou "-Ezayi 42: 5-6" pa gen okenn pi long jwif oswa grèk, pa gen okenn ankò esklav oswa gratis, pa gen okenn pi long mal ak yon fenmèl;. pou tout moun nan ou se youn nan Jezikri. "-Galat 3:28  yo plen limanite ak diyite refize lè moun yo fè diskriminasyon kont pou rezon etnik oswa rasyal, si entansyonèlman oswa akòz estrikti sistemik.  FINI diferans rasyal. Dwe Wòl nan ras nan pèrsistans a nan povrete ak rasis nan estriktirèl nan sistèm nan jistis kriminèl dwe ijan adrese. Sosyete nou an ta dwe sipòte efò yo ranvèse diferans rasyal nan santans ak anprizònman to ak nan fen règleman ki rezilta nan pratik nan britalite lapolis. Nou bezwen politik yo ak pwogram elimine inegalite a Stark.  Priyorite ENVIRONMENTAL JUSTICE FOR eskli kominote yo. Pou deseni, moun ki gen koulè te viktim rasis nan anviwònman an, kote yo pote chay la nan fatra sosyete nou an a kòm toksin anviwònman ak fatra yo disproporsyonelman sitiye nan kominote yo. . Si li la fè fas ak dlo pou bwè nan Flint, Mich, oswa desine ki jan eta ap rankontre objektif yo nan Plan an Pouvwa Netwaye, dwe jistis anviwònman dwe matirite pou nan politik nou yo; eskli kominote pa dwe ofri bèt pou touye nan lotèl la nan tronpri etik ki konsistan nan LIFE tout lavi se yon kado sakre soti nan Bondye, ak politik piblik dwe reflete yon etik ki konsistan nan lavi yo. Dramatikman redwi avòtman. Sosyete nou an ta dwe sipòte politik yon baz komen ki dramatikman redwi avòtman pa anpeche gwosès vle, bay altènativ sans ak nesesè pou bezwen sipò sosyal ak ekonomik pou fanm ak timoun, ak refòme lwa adopsyon.  FINI CAPITAL pinisyon. Itilize peyi nou an nan pèn lanmò ta dwe fini. Nou pa ta dwe pran lavi yo pini abizif lanmò. Pa gen okenn prèv ki montre li disuad touye moun. Li se fasil fè erè fatal, jan yo gen tès ADN yo montre a. Se pèn lanmò an partial kont pòv yo, ki pa kapab peye bon jan reprezantasyon legal, ak aplike nan fason rasyal disproporsyone.  "Te Lespri Bondye a nan Bondye fè m ', ki fè yo respire nan gen tout pouvwa a ki ban m' lavi." -Jòb 33:. 4  MOUN DWA, diyite, ak pouswit la JUSTICE "se konsa, Bondye te kreye limanite nan imaj Bondye a ... Bondye mal ak yon fenmèl kreye yo." -Jenèz 1:27 "... ki sa yo èt imen ke ou se janm bliye jan Bondye yo, mòtèl ke ou swen pou yo? Men, ou te fè yo yon ti kras pi ba pase Bondye, epi kouwone yo ak lwanj, respè "-Sòm 8:. 4-5  se CHAK moun ka viv ki te kreye nan imaj Bondye a kèlkeswa ras, sèks, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, klas, relijyon , oswa nasyonalite. Politik peyi nou an ta dwe sèvi pwoteje dwa moun ak ankouraje diyite moun olye ke kòlè ensite, jenere pè, yo divize kominote nou yo. ETABLI RÈGLEMAN IMIGRASYON imen ak enklizif NAN pwodiktif dyalòg. Konvèsasyon nou ka sèvi kòm modèl pou aksyon, epi yo dwe reflete valè nou ak respè pou vwazen imigran nou an. Nou dwe opoze kriminalize la ki tout imigran ki gen ladan manman, timoun, fanmi yo, refijye, ak moun k ap chèche azil la. Politik Imigrasyon ta dwe tou de konpasyon ak jis. Priyorite Lejislatif ta dwe gen ladan garanti aksè nan pwosè kòmsadwa; yon avni pou 11 milyon imigran san papye k ap viv nan Etazini yo yo touche sitwayènte; reyinifikasyon nan fanmi yo; ak yon ekspansyon nan avni pratik ak legal emigre nan peyi Etazini an Nou ta dwe adrese rasin kòz yo nan migrasyon. Nou dwe ankouraje Kongrè a fè travay li yo ak apwouve yon kandida nan Tribinal Siprèm lan. Dè milyon de lavi, patikilyèman imigran, ki gen risk paske nan inaksyon. Se devwa a ak responsablite nan lidè eli yo aji. Nou pa ka kite ideoloji politik perpétuer yon sik nan jistis difere. Pèmèt fanm ak tifi. Nou ta dwe sipòte patisipasyon nan egal a fanm nan tout esfè nan sosyete pa Champion règleman ak pratik ki fòtifye lidèchip ak diyite fanm, elimine diskriminasyon sèks yo ak abi, epi ogmante otonòm ekonomik. Sante, edikasyon, ak sèvis sosyal yo ta dwe devlope pou ke fanm ak tifi ki gen tout laj gen aksè plen. Fi, anpil ladan yo ap viv anba a liy povwete a, yo ta dwe nan sant la pou yo devlope mezi povrete-rediksyon, ki gen ladan men pa limite a fèmen espas sa a salè sèks yo ak agrandi peye pwogram fanmi-kite kay la. CRIMINAL JUSTICE. Sistèm jistis kriminèl peyi nou an vyole estanda debaz yo nan dwa moun. Kondisyon sa yo nan prizon gen twòp elèv dwe adrese. Altènativ nan prizon pou ofans san vyolans ta dwe aplike, sistèm a ta dwe mete aksan sou restorative sou jistis vanjeur, ak delenkan ta dwe gen dwa fondamantal sivil retabli apre yo te fin nan fraz yo. Moun sa yo ki nan prizon ta dwe gen aksè a edikasyon ak fòmasyon travay opòtinite, menm jan tou pwogram re-antre ki ede nan ajisteman yo nan sosyete a. END tòti ak trafik moun ATRAVÈ LEMOND. Tòti ak trafik vyole diyite a nan moun nan moun ak degrade tout moun ki enplike-viktim yo, otè krim, ak tabli règleman. Yo kontredi valè pi move peyi nou an. Etazini ta dwe sipòte nòm yo dwa moun nan lwa entènasyonal yo ak opoze tout regleman ki pèmèt tòti ak tretman brutal, osi byen ke ankouraje wòdpòte envestigasyon ak pouswit jidisyè nan tout fòm trafik moun. ANKOURAJE libète relijyon. Twò lwen anpil moun nan mond lan kontinye soufri pèsekisyon paske yo te kwayans relijye yo, ak kay pou adore yo regilyèman degrade oswa detwi. Politik nou an dwe asire ke se libète relijyon pwoteje kòm yon dwa imen de baz yo. ANKOURAJE KOMINOTE STRONG "Ou pa bezwen konfòme a mond sa a, men yo ka transfòme nan renouvle a nan panse nou, se konsa ke ou ka dekouvri ki sa ki volonte Bondye .. . "-Women 12: 2 KOMINOTE STRONG, fanmi, ak sistèm sosyal ki pèmèt chak manm ap boujonnen se fondasyon la esansyèl nan yon sosyete bon. Yon kilti ki favorize kominote ki an sante se nesesè yo ogmante timoun nou ak valè fò. Fòtifye MARYAJ AK FANMI. Sosyete nou an ta dwe fè ou politik ki ankouraje edikasyon ak aksyon sou diminye jèn timoun ak gwosès sanzatann, ranfòse fòmasyon fanmi, bay sipò yo bay paran k ap travay, ankouraje responsab paran (ki gen ladan paran edikasyon), anpeche abi-a ak neglijans nan timoun yo, yo epi li redwi yo ak nan anpeche domestik vyolans. EGAL PWOTEKSYON POU TOUT. Sosyete nou an ta dwe sipòte pwoteksyon egal anba lalwa Moyiz la ak plen dwa legal pou tout moun, kèlkeswa oryantasyon seksyèl oswa idantite seksyèl. Nou ta dwe tou afime dwat a kominote lafwa, kongregasyon, ak òganizasyon relijye pou l kontinye rekonèt Sentsèn nan nan maryaj an akò avèk tradisyon pwòp yo, epi entèpretasyon nan ekriti yo. RESTORE INTEGRITY POU CIVIC AK BIZNIS NOU PRATIK. Règleman ak afilyasyon efikas ant tout sektè nan sosyete a ka transfòme kilti nou an vyolans, materyalism, ak indiféran. Sosyete nou an dwe konbat enfliyans negatif yo amizman, ak piblisite endistri yo, pratik biznis ki pran avantaj de moun ti-revni ki, ak koripsyon nan kilti politik nou an. SIPÒTE demokrasi ak Dwa Vòt. Tan kap vini an nan demokrasi nou an mande pou reyèl elektoral ak espresyon refòm ki elimine enfliyans nan lajan ki sòti nan pwosesis elektoral la, kontwole espresyon, ak ranfòse ki fè respekte anti-koripsyon. Nou dwe kanpe kont tout envazyon sou dwa vòt yo ak pwopòsyonèl reprezantasyon- sitou sa yo ki afekte minorite ak ti-revni ki kominote yo. Anpeche vyolans. "Difisil sou krim" politik yo te mennen yon epòk nan mas prizon-san yo pa trete pwoblèm rasin. Kominote nou an dwe gen lari ki an sekirite, Se poutèt sa li enpòtan yo bay efikas sante mantal, dwòg, ak lòt tretman restorative jistis yo anpeche aktivite kriminèl ak gid delenkan yo vin kontribye manm nan sosyete a. Anseye pitit nou WELL. Yon bon jan kalite edikasyon yo ta dwe disponib nan everyone- pa gen pwoblèm adrès lakay yo. Nou dwe tren epi anboche pwofesè efikas ak ankouraje gwo espwa pou tout elèv. Asire materyèl kourikoulòm onèt:. Retire politik ak antrepriz enfliyans soti nan liv lekòl GOOD STEWARDSHIP nan kreyasyon Bondye a "Bondye gade sa sa Bondye te fè a, li tout bon, li te trè bon." Jenèz 1:31 "Latè a se Seyè a ak tou sa ki nan li, mond lan, ak moun ki rete nan li ..." Sòm 24: 1 tè a ak atmosfè a frajil ki antoure li yo se kreyasyon bon Bondye a pou aliman a ak plezi nan tout bagay.Politik nou dwe pwoteje kreyasyon soti nan enterè ak aktivite ki domaje li. PROMÈS POU KENBE konbistib fosil nan tè a. Syans nan dènye di nou ke yo nan lòd pou fè pou evite enpak yo pi mal la nan chanjman nan klima, ant de tyè ak kat-senkyèm nan rezèv fosil-gaz nan mond lan yo dwe kite nan tè a. Sispann bay lwe fosil-gaz sou tè piblik epi kòmanse aplike yon "tès klima" nan desizyon piblik sou enfrastrikti. Politik sipò ki klè wout la pou yon avni pwòp-enèji ak elimine depandans sou sistèm enèji demode kabòn-polisyon. Mete yon objektif nan 50 pousan enèji pwòp BY 2030. Netwaye enèji reprezante yon menmen ekonomik opòtinite-dè milyon de travay ak revitalizasyon ekonomik nan la te kapab peyi dwe reyalize si peyi nou an vin tounen yon lidè mondyal nan endistri enpòtan sa a. Ankouraje règleman ki ankouraje devlopman ak deplwaman de enèji pwòp, ak fè li byen vit. METE L nan biwo vòt yo VOTE ENPÒTAN pou avanse yon mond pi jis ak lapè. Pli lwen edike tèt ou sou pozisyon ak priyorite kandida yo te pran, lè sa a panse ak priye sou ki moun w ap konfye ak responsablite nan a plon kominote w, eta, ak nasyon. Pandan ke pa gen okenn chwa se tout tan pafè, edikasyon, jijman Prudential, lapriyè, etid biblik ak atansyon egzamen an nan konsyans kapab gide desizyon enpòtan sa yo. "-Sòm 8: 4-5 se CHAK moun ka viv ki te kreye nan imaj Bondye a kèlkeswa ras, sèks, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, klas, relijyon, oswa nasyonalite. Politik peyi nou an ta dwe sèvi pwoteje dwa moun ak ankouraje diyite moun olye ke kòlè ensite, jenere pè, yo divize kominote nou yo. ETABLI RÈGLEMAN IMIGRASYON imen ak enklizif NAN pwodiktif dyalòg. Konvèsasyon nou ka sèvi kòm modèl pou aksyon, epi yo dwe reflete valè nou ak respè pou vwazen imigran nou an. Nou dwe opoze kriminalize la ki tout imigran ki gen ladan manman, timoun, fanmi yo, refijye, ak moun k ap chèche azil la. Politik Imigrasyon ta dwe tou de konpasyon ak jis. Priyorite Lejislatif ta dwe gen ladan garanti aksè nan pwosè kòmsadwa; yon avni pou 11 milyon imigran san papye k ap viv nan Etazini yo yo touche sitwayènte; reyinifikasyon nan fanmi yo; ak yon ekspansyon nan avni pratik ak legal emigre nan peyi Etazini an Nou ta dwe adrese rasin kòz yo nan migrasyon. Nou dwe ankouraje Kongrè a fè travay li yo ak apwouve yon kandida nan Tribinal Siprèm lan. Dè milyon de lavi, patikilyèman imigran, ki gen risk paske nan inaksyon. Se devwa a ak responsablite nan lidè eli yo aji. Nou pa ka kite ideoloji politik perpétuer yon sik nan jistis difere. Pèmèt fanm ak tifi. Nou ta dwe sipòte patisipasyon nan egal a fanm nan tout esfè nan sosyete pa Champion règleman ak pratik ki fòtifye lidèchip ak diyite fanm, elimine diskriminasyon sèks yo ak abi, epi ogmante otonòm ekonomik. Sante, edikasyon, ak sèvis sosyal yo ta dwe devlope pou ke fanm ak tifi ki gen tout laj gen aksè plen. Fi, anpil ladan yo ap viv anba a liy povwete a, yo ta dwe nan sant la pou yo devlope mezi povrete-rediksyon, ki gen ladan men pa limite a fèmen espas sa a salè sèks yo ak agrandi peye pwogram fanmi-kite kay la. CRIMINAL JUSTICE. Sistèm jistis kriminèl peyi nou an vyole estanda debaz yo nan dwa moun. Kondisyon sa yo nan prizon gen twòp elèv dwe adrese. Altènativ nan prizon pou ofans san vyolans ta dwe aplike, sistèm a ta dwe mete aksan sou restorative sou jistis vanjeur, ak delenkan ta dwe gen dwa fondamantal sivil retabli apre yo te fin nan fraz yo. Moun sa yo ki nan prizon ta dwe gen aksè a edikasyon ak fòmasyon travay opòtinite, menm jan tou pwogram re-antre ki ede nan ajisteman yo nan sosyete a.END tòti ak trafik moun ATRAVÈ LEMOND. Tòti ak trafik vyole diyite a nan moun nan moun ak degrade tout moun ki enplike-viktim yo, otè krim, ak tabli règleman. Yo kontredi valè pi move peyi nou an. Etazini ta dwe sipòte nòm yo dwa moun nan lwa entènasyonal yo ak opoze tout regleman ki pèmèt tòti ak tretman brutal, osi byen ke ankouraje wòdpòte envestigasyon ak pouswit jidisyè nan tout fòm trafik moun. ANKOURAJE libète relijyon. Twò lwen anpil moun nan mond lan kontinye soufri pèsekisyon paske yo te kwayans relijye yo, ak kay pou adore yo regilyèman degrade oswa detwi. Politik nou an dwe asire ke se libète relijyon pwoteje kòm yon dwa imen de baz yo. ANKOURAJE KOMINOTE STRONG "Ou pa bezwen konfòme a mond sa a, men yo ka transfòme nan renouvle a nan panse nou, se konsa ke ou ka dekouvri ki sa ki volonte Bondye .. . "-Women 12: 2 KOMINOTE STRONG, fanmi, ak sistèm sosyal ki pèmèt chak manm ap boujonnen se fondasyon la esansyèl nan yon sosyete bon. Yon kilti ki favorize kominote ki an sante se nesesè yo ogmante timoun nou ak valè fò. Fòtifye MARYAJ AK FANMI. Sosyete nou an ta dwe fè ou politik ki ankouraje edikasyon ak aksyon sou diminye jèn timoun ak gwosès sanzatann, ranfòse fòmasyon fanmi, bay sipò yo bay paran k ap travay, ankouraje responsab paran (ki gen ladan paran edikasyon), anpeche abi-a ak neglijans nan timoun yo, yo epi li redwi yo ak nan anpeche domestik vyolans. EGAL PWOTEKSYON POU TOUT. Sosyete nou an ta dwe sipòte pwoteksyon egal anba lalwa Moyiz la ak plen dwa legal pou tout moun, kèlkeswa oryantasyon seksyèl oswa idantite seksyèl. Nou ta dwe tou afime dwat a kominote lafwa, kongregasyon, ak òganizasyon relijye pou l kontinye rekonèt Sentsèn nan nan maryaj an akò avèk tradisyon pwòp yo, epi entèpretasyon nan ekriti yo. RESTORE INTEGRITY POU CIVIC AK BIZNIS NOU PRATIK. Règleman ak afilyasyon efikas ant tout sektè nan sosyete a ka transfòme kilti nou an vyolans, materyalism, ak indiféran. Sosyete nou an dwe konbat enfliyans negatif yo amizman, ak piblisite endistri yo, pratik biznis ki pran avantaj de moun ti-revni ki, ak koripsyon nan kilti politik nou an. SIPÒTE demokrasi ak Dwa Vòt. Tan kap vini an nan demokrasi nou an mande pou reyèl elektoral ak espresyon refòm ki elimine enfliyans nan lajan ki sòti nan pwosesis elektoral la, kontwole espresyon, ak ranfòse ki fè respekte anti-koripsyon. Nou dwe kanpe kont tout envazyon sou dwa vòt yo ak pwopòsyonèl reprezantasyon- sitou sa yo ki afekte minorite ak ti-revni ki kominote yo. Anpeche vyolans. "Difisil sou krim" politik yo te mennen yon epòk nan mas prizon-san yo pa trete pwoblèm rasin. Kominote nou an dwe gen lari ki an sekirite, Se poutèt sa li enpòtan yo bay efikas sante mantal, dwòg, ak lòt tretman restorative jistis yo anpeche aktivite kriminèl ak gid delenkan yo vin kontribye manm nan sosyete a. Anseye pitit nou WELL. Yon bon jan kalite edikasyon yo ta dwe disponib nan everyone- pa gen pwoblèm adrès lakay yo. Nou dwe tren epi anboche pwofesè efikas ak ankouraje gwo espwa pou tout elèv. Asire materyèl kourikoulòm onèt:. Retire politik ak antrepriz enfliyans soti nan liv lekòl GOOD STEWARDSHIP nan kreyasyon Bondye a "Bondye gade sa sa Bondye te fè a, li tout bon, li te trè bon." Jenèz 1:31 "Latè a se Seyè a ak tou sa ki nan li, mond lan, ak moun ki rete nan li ..." Sòm 24: 1 tè a ak atmosfè a frajil ki antoure li yo se kreyasyon bon Bondye a pou aliman a ak plezi nan tout bagay. Politik nou dwe pwoteje kreyasyon soti nan enterè ak aktivite ki domaje li. PROMÈS POU KENBE konbistib fosil nan tè a. Syans nan dènye di nou ke yo nan lòd pou fè pou evite enpak yo pi mal la nan chanjman nan klima, ant de tyè ak kat-senkyèm nan rezèv fosil-gaz nan mond lan yo dwe kite nan tè a. Sispann bay lwe fosil-gaz sou tè piblik epi kòmanse aplike yon "tès klima" nan desizyon piblik sou enfrastrikti. Politik sipò ki klè wout la pou yon avni pwòp-enèji ak elimine depandans sou sistèm enèji demode kabòn-polisyon. Mete yon objektif nan 50 pousan enèji pwòp BY 2030. Netwaye enèji reprezante yon menmen ekonomik opòtinite-dè milyon de travay ak revitalizasyon ekonomik nan la te kapab peyi dwe reyalize si peyi nou an vin tounen yon lidè mondyal nan endistri enpòtan sa a. Ankouraje règleman ki ankouraje devlopman ak deplwaman de enèji pwòp, ak fè li byen vit. METE L nan biwo vòt yo VOTE ENPÒTAN pou avanse yon mond pi jis ak lapè. Pli lwen edike tèt ou sou pozisyon ak priyorite kandida yo te pran, lè sa a panse ak priye sou ki moun w ap konfye ak responsablite nan a plon kominote w, eta, ak nasyon. Pandan ke pa gen okenn chwa se tout tan pafè, edikasyon, jijman Prudential, lapriyè, etid biblik ak atansyon egzamen an nan konsyans kapab gide desizyon enpòtan sa yo. "-Sòm 8: 4-5 se CHAK moun ka viv ki te kreye nan imaj Bondye a kèlkeswa ras, sèks, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, klas, relijyon, oswa nasyonalite. Politik peyi nou an ta dwe sèvi pwoteje dwa moun ak ankouraje diyite moun olye ke kòlè ensite, jenere pè, yo divize kominote nou yo.  ETABLI RÈGLEMAN IMIGRASYON imen ak enklizif NAN pwodiktif dyalòg. Konvèsasyon nou ka sèvi kòm modèl pou aksyon, epi yo dwe reflete valè nou ak respè pou vwazen imigran nou an. Nou dwe opoze kriminalize la ki tout imigran ki gen ladan manman, timoun, fanmi yo, refijye, ak moun k ap chèche azil la. Politik Imigrasyon ta dwe tou de konpasyon ak jis. Priyorite Lejislatif ta dwe gen ladan garanti aksè nan pwosè kòmsadwa; yon avni pou 11 milyon imigran san papye k ap viv nan Etazini yo yo touche sitwayènte; reyinifikasyon nan fanmi yo; ak yon ekspansyon nan avni pratik ak legal emigre nan peyi Etazini an Nou ta dwe adrese rasin kòz yo nan migrasyon. Nou dwe ankouraje Kongrè a fè travay li yo ak apwouve yon kandida nan Tribinal Siprèm lan. Dè milyon de lavi, patikilyèman imigran, ki gen risk paske nan inaksyon. Se devwa a ak responsablite nan lidè eli yo aji. Nou pa ka kite ideoloji politik perpétuer yon sik nan jistis difere.  Pèmèt fanm ak tifi. Nou ta dwe sipòte patisipasyon nan egal a fanm nan tout esfè nan sosyete pa Champion règleman ak pratik ki fòtifye lidèchip ak diyite fanm, elimine diskriminasyon sèks yo ak abi, epi ogmante otonòm ekonomik. Sante, edikasyon, ak sèvis sosyal yo ta dwe devlope pou ke fanm ak tifi ki gen tout laj gen aksè plen. Fi, anpil ladan yo ap viv anba a liy povwete a, yo ta dwe nan sant la pou yo devlope mezi povrete-rediksyon, ki gen ladan men pa limite a fèmen espas sa a salè sèks yo ak agrandi peye pwogram fanmi-kite kay la.  CRIMINAL JUSTICE. Sistèm jistis kriminèl peyi nou an vyole estanda debaz yo nan dwa moun. Kondisyon sa yo nan prizon gen twòp elèv dwe adrese. Altènativ nan prizon pou ofans san vyolans ta dwe aplike, sistèm a ta dwe mete aksan sou restorative sou jistis vanjeur, ak delenkan ta dwe gen dwa fondamantal sivil retabli apre yo te fin nan fraz yo. Moun sa yo ki nan prizon ta dwe gen aksè a edikasyon ak fòmasyon travay opòtinite, menm jan tou pwogram re-antre ki ede nan ajisteman yo nan sosyete a. END tòti ak trafik moun ATRAVÈ LEMOND. Tòti ak trafik vyole diyite a nan moun nan moun ak degrade tout moun ki enplike-viktim yo, otè krim, ak tabli règleman. Yo kontredi valè pi move peyi nou an. Etazini ta dwe sipòte nòm yo dwa moun nan lwa entènasyonal yo ak opoze tout regleman ki pèmèt tòti ak tretman brutal, osi byen ke ankouraje wòdpòte envestigasyon ak pouswit jidisyè nan tout fòm trafik moun.  ANKOURAJE libète relijyon. Twò lwen anpil moun nan mond lan kontinye soufri pèsekisyon paske yo te kwayans relijye yo, ak kay pou adore yo regilyèman degrade oswa detwi. Politik nou an dwe asire ke se libète relijyon pwoteje kòm yon dwa imen de baz yo.  ANKOURAJE KOMINOTE STRONG "Ou pa bezwen konfòme a mond sa a, men yo ka transfòme nan renouvle a nan panse nou, se konsa ke ou ka dekouvri ki sa ki volonte Bondye .. . "-Women 12: 2  KOMINOTE STRONG, fanmi, ak sistèm sosyal ki pèmèt chak manm ap boujonnen se fondasyon la esansyèl nan yon sosyete bon. Yon kilti ki favorize kominote ki an sante se nesesè yo ogmante timoun nou ak valè fò.  Fòtifye MARYAJ AK FANMI. Sosyete nou an ta dwe fè ou politik ki ankouraje edikasyon ak aksyon sou diminye jèn timoun ak gwosès sanzatann, ranfòse fòmasyon fanmi, bay sipò yo bay paran k ap travay, ankouraje responsab paran (ki gen ladan paran edikasyon), anpeche abi-a ak neglijans nan timoun yo, yo epi li redwi yo ak nan anpeche domestik vyolans.  EGAL PWOTEKSYON POU TOUT. Sosyete nou an ta dwe sipòte pwoteksyon egal anba lalwa Moyiz la ak plen dwa legal pou tout moun, kèlkeswa oryantasyon seksyèl oswa idantite seksyèl. Nou ta dwe tou afime dwat a kominote lafwa, kongregasyon, ak òganizasyon relijye pou l kontinye rekonèt Sentsèn nan nan maryaj an akò avèk tradisyon pwòp yo, epi entèpretasyon nan ekriti yo.  RESTORE INTEGRITY POU CIVIC AK BIZNIS NOU PRATIK.Règleman ak afilyasyon efikas ant tout sektè nan sosyete a ka transfòme kilti nou an vyolans, materyalism, ak indiféran. Sosyete nou an dwe konbat enfliyans negatif yo amizman, ak piblisite endistri yo, pratik biznis ki pran avantaj de moun ti-revni ki, ak koripsyon nan kilti politik nou an.  SIPÒTE demokrasi ak Dwa Vòt. Tan kap vini an nan demokrasi nou an mande pou reyèl elektoral ak espresyon refòm ki elimine enfliyans nan lajan ki sòti nan pwosesis elektoral la, kontwole espresyon, ak ranfòse ki fè respekte anti-koripsyon. Nou dwe kanpe kont tout envazyon sou dwa vòt yo ak pwopòsyonèl reprezantasyon- sitou sa yo ki afekte minorite ak ti-revni ki kominote yo.  Anpeche vyolans. "Difisil sou krim" politik yo te mennen yon epòk nan mas prizon-san yo pa trete pwoblèm rasin. Kominote nou an dwe gen lari ki an sekirite, Se poutèt sa li enpòtan yo bay efikas sante mantal, dwòg, ak lòt tretman restorative jistis yo anpeche aktivite kriminèl ak gid delenkan yo vin kontribye manm nan sosyete a.  Anseye pitit nou WELL. Yon bon jan kalite edikasyon yo ta dwe disponib nan everyone- pa gen pwoblèm adrès lakay yo. Nou dwe tren epi anboche pwofesè efikas ak ankouraje gwo espwa pou tout elèv. Asire materyèl kourikoulòm onèt:. Retire politik ak antrepriz enfliyans soti nan liv lekòl GOOD STEWARDSHIP nan kreyasyon Bondye a "Bondye gade sa sa Bondye te fè a, li tout bon, li te trè bon." Jenèz 1:31 "Latè a se Seyè a ak tou sa ki nan li, mond lan, ak moun ki rete nan li ..." Sòm 24: 1 tè a ak atmosfè a frajil ki antoure li yo se kreyasyon bon Bondye a pou aliman a ak plezi nan tout bagay. Politik nou dwe pwoteje kreyasyon soti nan enterè ak aktivite ki domaje li.  PROMÈS POU KENBE konbistib fosil nan tè a. Syans nan dènye di nou ke yo nan lòd pou fè pou evite enpak yo pi mal la nan chanjman nan klima, ant de tyè ak kat-senkyèm nan rezèv fosil-gaz nan mond lan yo dwe kite nan tè a. Sispann bay lwe fosil-gaz sou tè piblik epi kòmanse aplike yon "tès klima" nan desizyon piblik sou enfrastrikti. Politik sipò ki klè wout la pou yon avni pwòp-enèji ak elimine depandans sou sistèm enèji demode kabòn-polisyon.  Mete yon objektif nan 50 pousan enèji pwòp BY 2030. Netwaye enèji reprezante yon menmen ekonomik opòtinite-dè milyon de travay ak revitalizasyon ekonomik nan la te kapab peyi dwe reyalize si peyi nou an vin tounen yon lidè mondyal nan endistri enpòtan sa a. Ankouraje règleman ki ankouraje devlopman ak deplwaman de enèji pwòp, ak fè li byen vit.  METE L nan biwo vòt yo VOTE ENPÒTAN pou avanse yon mond pi jis ak lapè. Pli lwen edike tèt ou sou pozisyon ak priyorite kandida yo te pran, lè sa a panse ak priye sou ki moun w ap konfye ak responsablite nan a plon kominote w, eta, ak nasyon. Pandan ke pa gen okenn chwa se tout tan pafè, edikasyon, jijman Prudential, lapriyè, etid biblik ak atansyon egzamen an nan konsyans kapab gide desizyon enpòtan sa yo.
  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,