NORTON META TAG

30 January 2016

Problem z Polski Nowy Nacjonalizm 27JAN16 & Holocaust- wyzwolenia Auschwitz (WIDEO)

Problem z Polski Nowy NacjonalizmProblem z Polski Nowy Nacjonalizm
Wśród największych nieszczęść wynikających z wyboru obecnego rządu polskiego jest to, że dał polskiego nacjonalizmu złe imię."Nacjonalistycznej" dołączył do epitety używane przez zachodnich komentatorów do opisania partii Prawo i Sprawiedliwość, obok "ksenofobicznych" i "populistyczne".
Łatwo jest zrozumieć, dlaczego określenie zostało zastosowane. Ale ważne jest, aby zrozumieć, że polski rząd, próbując udawać, znalazł polskiej suwerenności, nadużył i zniekształcone polski nacjonalizm. Że tak się stało to wstyd dla wielu powodów - nie tylko dlatego, że nacjonalizm był kiedyś powszechnie uznawany za jednego z największych zalet Polski. Jeden z najstarszych jednostek politycznych w Europie, Polska od dawna uprawiana bardzo niepowtarzalne poczucie narodowości, jeden, że nad jego tysiącletniej istnienia zdobył uznanie daleko poza jej granicami.
Obecny rząd Polski, jednak porzucił tę tradycję na rzecz dziedzictwa znacznie nowszym i mniej zasłużonych naśladowania. Przewrotnie, że objęła wartości i światopogląd reżimu komunistycznego, którego wpływ twierdzi, że większość chce wykorzenić.
W epoce średniowiecza, polski nacjonalizm oparty na lojalności wobec dynastii królewskiej, w tym sensie, niewiele się różniły się od innych narodów w chrześcijaństwie. Ale wraz z nadejściem renesansu polskiego nacjonalizmu opracowany w zgodzie z szybkich zmian politycznych zachodzących w kraju, które spowodowały republiki z wybranym monarchii konstytucyjnej i niezwykle pluralistycznym społeczeństwie.Polacy stał patriotów na sposób życia - republikańskie, wielokulturowe, i multi-religijne. Jak obywateli rzymskich w dni chwały Rzymu, szlachta polska uważa się za członków elitarnego klubu. Patrzyli z politowaniem na ich odpowiednikami w krajach sąsiadujących obowiązek znosić tyranii władców, wysokich poziomów opodatkowania, wymuszonego ortodoksji religijnej i cenzury. Z zadowoleniem przyjęli także tych dowolnej narodowości, którzy chcieli, aby osiedlić się w Polsce i udostępniać swoje błogosławieństwa.
18 wieku zobaczył polskie społeczeństwo podzielone między tych, którzy przyjęli zachodnie obyczaje europejskich i smaku wraz z nowym laickiej i racjonalistycznej duchem czasu i konserwatywne kręgosłup, który przylgnął do coraz bardziej oblężonego i ksenofobiczne przekonania, że ​​wszystko, co tradycyjne i "polska" była najlepsza. Pod koniec XX wieku, jednak te zostały przekroczone przez podziały na partycji i zniesienia kraju w ramach połączonej napaści przez Polski trzech sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii.
Utrata państwowości polskiej oznaczało, że "Polska" przestała być krajem, a zamiast tego stał się przyczyną - przyczyną wyzwolenia.Przyczyną skierowany do obalenia konserwatywnych stanów, że zaatakował go, a ze względów ideologicznych, jak i praktycznych, stało się rewolucyjny charakter. Powstań narodowych mających na celu zrzucenia obcego jarzma - w 1794, 1830, 1846 i 1863 roku - udział coraz większej liczby chłopów. Powstanie 1905 roku wyrosła z działań klasy robotniczej.
Polscy nacjonaliści zgodzili się, że jedyną nadzieją na wyzwolenie leżał w angażowanie wsparcia zagranicznego, ale nie zgodził się, jak je pielęgnować: Im bardziej konserwatywne starał się przekonać uprawnień, takich jak Wielka Brytania i Francja interweniować na rzecz ponownego tworzenia się państwa polskiego, podczas gdy bardziej radykalne zachęcać rewolucji w innych krajach, wierząc, że rządy rewolucyjne okaże się bardziej prawdopodobne sojuszników. W tym celu, polscy patrioci walczyli w szeregach każdego ruchu rewolucyjnego w Europie oraz w Ameryce Północnej i Południowej, często w specjalnych jednostek walczących pod banery wpisane zgodnie z mottem: ". Za wolność naszą i waszą" The Polish Romantyczny poeta Adam Mickiewicz dał ten zapał misyjny religijny skręt, głosząc, że przez jego męczeństwa Polska odkupi świat w 1848 roku i osobiście prowadził firmę wolontariuszy, ubrany w tuniki ozdobione dużym białym krzyżem, walcząc o wyzwolenie Włoch.
Polski nacjonalizm tym okresie był hojny, włącznie internacjonalistycznej, wzniosłym, niemal metafizyczne. To także zupełnie nieskuteczne. Wszystkie karkołomne spowodowało tylko śmierć dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy młodych ludzi w więzieniu, na wygnaniu, a cierpi na dziesiątki tysięcy innych. Mimo to udało się stworzyć legendę, wzmocnione w poezji, prozie i malarstwa epoki romantyzmu, a nawet w muzyce takich kompozytorów jak: Fryderyk Chopin. I ta legenda stała się głęboko wszczepiona w polskiej psychiki.
W drugiej połowie 19 wieku, większość polskiego społeczeństwa uznała bezcelowość akcji zbrojnej przeciwko ciemiężców, którzy uprawianych do potężnych imperiów, zabezpieczonej przez ogromny potęgi przemysłowej i wojskowej. 
Idealiści uzbrojonych w karabiny myśliwskie, stare miecze, a kosy były bezużyteczne przeciwko broni maszynowej i artylerii.
Idealiści uzbrojonych w karabiny myśliwskie, stare miecze, a kosy były bezużyteczne przeciwko broni maszynowej i artylerii. Ci nadal zobowiązana do walki zbrojnej konspiracji i uciekają się do terroryzmu, ale wielu patriotów kierowane swoje aspiracje na więcej polityki ekologicznej.
Trzy mocarstwa imperialne, że zajmowane obszar, który był stan polskiego pochylali się na mniej lub bardziej agresywne asymilacji ludności tubylczej. Ten wahał się od nie dopuszczając stosowanie języka polskiego w szkołach do zakazu jego stosowania w publicznych i, w przypadku Rosji, konwersji zmuszony do prawosławia. Polacy odpowiedzieli poprzez tworzenie równoległych programów edukacyjnych, rozwijanie działalności kulturalnej z każdego rodzaju, nagrywania polskiej historii, ale także zachęcanie lepsze praktyki gospodarczej i silniejszego etykę pracy. Polski nacjonalizm miał teraz przekształcił się w programie samodoskonalenia - fizycznego, intelektualnego i gospodarczego. Nabyła również nowe połączenie religijną. Dla większości z 19 wieku, kiedy polskie elity rutynowo prześladowane lub na wygnaniu, skromny proboszcz był często jedynym wykształconym na obszarach wiejskich, jedynym w stanie udzielić porady lub zapewnienie edukacji, a kościół był często jedynym miejscem, gdzie polska może być mówione i śpiewane. Kościół katolicki stał się zarówno koń trojański i podporą polskiego oporu, działa to była ponownie spełniać od 1939 do 1945 i 1945 do 1989 roku.
Ale etniczni Polacy nie byli jedynymi, którzy zamieszkują obszar. Przed kraj został zdemontowany, było domem dla dużych mniejszości Litwinów, Białorusinów, Niemców i Żydów, by wymienić tylko ważniejsze grupy. I odpowiedział na groźby asymilacji przez Rosję, Prusy i Austrię wielu członków tych mniejszości przez rajdy własnych przyczyn narodowych. To miało skutek w Polsce coraz bardziej defensywna różne nacjonalizmy i konkurencyjne, co znacznie komplikuje życie narodu, gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku.
Po raz kolejny, wydarzenia zewnętrzne, tym razem w postaci II wojny światowej, zmieniły oblicze polskiego nacjonalizmu, tym razem w podstępny sposób. Mając dopiero niedawno odzyskały suwerenność, Polacy byli zdeterminowani, aby go bronić. Polska była pierwszym w walce z nazistowskimi Niemcami, i, w przeciwieństwie do tak wielu państw europejskich, które albo zmianie stron lub złożone do niemieckiego panowania pod ciśnieniem, Polacy walczyli lojalnie obok zwycięskich aliantów do samego końca. To pociągnęło za sobą koszty większość ludzi poza granicami kraju będzie miał trudności ze zrozumieniem: selektywna ludobójstwo zarówno przez hitlerowców i Sowietów, śmierć ponad 20 procent ludności, zniszczenie około 75 procent infrastruktury kraju, a podobny odsetek jego dziedzictwa kulturowego. Najgorsze, Polska była traktowana jako jeden z przegranych wojny: To stracił jedną trzecią terytorium i pozostawał pod panowaniem obcego przez kolejne 45 lat, aż do 1989 roku.
Polacy czuli się głęboko skrzywdzona przez tego wyniku - jeszcze bardziej fakt, że niewielu na świecie czuł współczucie dla ich los. To dlatego, że prawdziwe zwycięstwo napisał historię. W celu ukrycia własnego sojuszu z nazistami i jej późniejszego ataku na Polskę, w Rosji sowieckiej, wraz z jego marionetkowy reżim w Warszawie, stworzył wersję wydarzeń, między 1939 i 1945, które zasadniczo umieszczony winę za wszystko, co wydarzyło się w drzwiach z przedwojennego państwa polskiego.Reprezentowali oni go jako "feudalnej" i krypto-faszystowska dyktatura, że ​​potrzebne wyzwolenie przez Sowietów.
Wszyscy, którzy walczyli w imieniu Polski, w tym bohaterskiej Armii Krajowej czy Armii Krajowej, zostały oznaczone jako faszystów w przebraniu i kolaborantów. Dziesiątki tysięcy bohaterów wojennych zostały wykonane i wiele innych wtrącony do więzienia na długie terminy. Ocalałe przedwojennych elit intelektualnych, artystycznych i społecznych, jak i ekonomicznych, zostały brutalnie prześladowani. Jak i na Zachodzie, gdzie sowiecki prestiż wzrosła gwałtownie na heroicznych opowieści o Stalingrad i wojennej propagandy, wersja wielu akceptowane Moskwy wydarzeń, do których dodano tag polskiego antysemityzmu, powiększony nieproporcjonalne fakt, że wszystkie niemieckie śmierci obozy znajdowały się na terytorium Polski.
Reżimu komunistycznego w Polsce, stworzył własną postać, kundel z polskiego nacjonalizmu z różnych nici z przeszłości.
Reżimu komunistycznego w Polsce, stworzył własną postać, kundel z polskiego nacjonalizmu z różnych nici z przeszłości. Aby odwrócić oburzenie z ZSRR, to buduje się legendę Niemiec jako agresora i wiecznego wroga Polski istotne, zachęcając historyków do identyfikacji i powiększać dowód tego sięga ponad tysiąc lat. Jadąc na koniec sześciu latach bestialski okupacji niemieckiej, to padło na żyzną glebę i rozwijała się w kilku pokoleń Polaków jako podstawowej żalu, który jest nadal wykrywalna w zachowaniu niektórych polityków dzisiaj. Jednocześnie reżim aktywnie karmi poczucie Polaków o błędzie co został zawiedziony przez swoich zachodnich sojuszników.
Powojenny reżim próbował skierować stary Romantyczna legenda Polskę internacjonalistycznej wyzwolenia do rzekomej braterstwa narodów komunistycznych, w tym członków Układu Warszawskiego i krajów takich jak Kuba walczy w rewolucyjnej. Ale te wysiłki propagandowe nie wzbudził wiele emocji wśród Polaków, z których większość była cyniczna mówiąc o ich kraju rzekomej przyjaźni z Rosją.Im bardziej wykształceni mieli dostęp do zachodnich źródeł informacji, a nawet najskromniejszy widział barbarzyństwa Armii Czerwonej i NKWD z pierwszej ręki. Pomimo próby pin zbrodnię na Niemców i kolejny koc zakaz jakiejkolwiek wzmianki o nim w miejscach publicznych, wymordowanie tysięcy polskich oficerów w Katyniu w 1940 roku mówiono powszechnie, nie tylko przez rodziny tych, którzy zginęli.
Dla wielu, Katyń stał się nadrzędnym symbolem wielkiego zła, które zostały wykonane w Polsce - przez ZSRR, ale także na Zachodzie, którego urzędnicy udawali, aby zaakceptować sowiecką wersję wydarzeń. Dla niektórych chęć wystawiać masakry w Katyniu i innych przestępstw popełnianych na tle kraju, stał się fetyszem, pragnienie, niezwiązanych z powściągliwością i odpowiedzialnością. Stało się to szczególnie widoczne początek w 1989 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość, a jego nowe koła rządzące, które mogą jeszcze ledwie wierzą w cud, który przywiózł ich do władzy, nie były skłonne do ścigania, lub zwrócić uwagę, całą litanię radzieckich przestępstw ze strachu przed prowokując luz przez jej większego sąsiada.
Ta wszczęła głęboki podział w polskim społeczeństwie widoczne do dziś.Po jednej stronie stoją ci, którzy sami lub których rodzice brali udział w prowadzeniu powojennej Polsce w większym lub mniejszym stopniu;tych, którym udało się dotrzeć do modus vivendi z systemem, że nie szczególnie jak; tych, którzy podświadomie nasiąknięty dużo reżimu komunistycznego propagandy o przedwojennej "feudalny" i "faszystowski" reżimu; i tych, w tym wielu z wykształconej młodzieży, którzy osiągnęli sukces zawodowy lub gospodarczy w ciągu ostatnich 25 lat i którzy wierzą, Polska powinna objąć w przyszłości, dzięki Unii Europejskiej, jak traktować przeszłość historii.
Z drugiej strony są ci, którzy albo nie mogą lub nie zapomnę poczucie, że Polska została pokrzywdzonego, który czuje, tak jak wielu z lewej strony, do ofiar, które utożsamia się z moralnego wzniesieniu. Bardzo wielu ludzi nie albo próbowali czy nie był w stanie zbudować dla siebie miejsce w po 1989 r świecie i nawiązują do podobno mniej złych czasach, nawet za czasów rządów komunistycznych, kiedy wszyscy mieli pracę, kiedy wszyscy byli podlega tym samym trudności, a gdy, ze względu na sposób media funkcjonowała, nieprzyjemne aspekty życia były nieznane.
Dwie główne partie, że zaskarżone ostatnich wyborach partie polityczne nie są w żaden znaczący znaczeniu tego słowa. Nie mają do zidentyfikowania różnych polityk gospodarczych lub społecznych i są mocno naznaczone zarówno komunistycznej inspirowane nienawiścią do przedwojennego państwa polskiego. Zasadnicza różnica między nimi polega na ich perspektyw i poczucie polskiej państwowości. Platformy Obywatelskiej, który przegrał wybory, zdominowany jest przez ludzi, którzy wydają się być niewygodne z przeszłości Polski i dążą przede wszystkim za "dobrych Europejczyków". Zwycięska partia Prawo i Sprawiedliwość przyciąga ludzi, którzy nie mogą lub nie zapomnieć krzywd II wojna światowa; ludzi, którzy znaleźli się pomysł świeckim, liberalnym świecie zachodnim zbyt trudnych i szukają pocieszenia w rodzaju prowincjonalizm, który owija się w slogany religijne i patriotyczne; a także bardzo wielu, którzy po prostu nie mogą znieść drugą stronę i jej ostentacyjnie proeuropejski i kosmopolityczny sposób myślenia - dużo ten sam elektorat, innymi słowy, jak ten, który obsługuje UKIP w Wielkiej Brytanii lub Frontu Narodowego we Francji. Nie trzeba dodawać, że zostały znacznie wzmocnione w swoich uprzedzeniach przez wypadów Europy Zachodniej, a zwłaszcza niemiecki, dziennikarzy i komentatorów, które doskonale pasują do scenariusza komunistycznego nikomu ponad 35 lat jest wychowana.
Polski nacjonalizm miał ciemne momenty, chwile, kiedy została ona zdominowana przez agresję. Ale to nie przypadek, że Polski nacjonalizm przede wszystkim było więcej o obronie zbioru wartości niż około krwi lub gleby: Przez wieki było to przede wszystkim Polska pod liberalne wartości polityczne i sposób życia, który został zaatakowany, ponieważ sąsiednie stany czuł zagrożone przez nich. Było tak w okresie reformacji i kontrreformacji, i tak było we wszystkich konfliktach z ZSRR i Niemcami. Podczas II wojny światowej, Hitler i Stalin zrobili co w ich mocy, aby zniszczyć naród, bo obawiali się jego wolnomyślicielskie indywidualizm i wiedział, że nigdy nie maszerować ramię w ramię z ich ideologii totalitarnych.
Obecne kręgi rządzące w kraju zostały umiejętnie stosowane symbole i slogany misji, męczeństwa i suwerenności przyciągnąć tę część społeczeństwa, która czuje się zdradzony i pozostawione przez historię. Poznanie hierarchii katolickiej w to, co przedstawiają jako obrona polskiej drodze życia i wartości polskich Okazało się, że był to świetny chwyt wyborczy. Będą prawdopodobnie dalej bić w bęben suwerenności w celu utrzymania ich tempa. Ale ważne jest, aby rozpoznać, jak wątpliwy wniosek rządu do autentycznego polskiego nacjonalizmu jest naprawdę. To ma mały sens długiej historii swojego kraju i zubożałego pojęcie misji narodowej. I gorzkiej ironii, kluczowe elementy swojego programu politycznego, aby kontrolować życie narodu i utrzymania świata zewnętrznego na warunkach rynkowych, czerpią mniejszą od czerpiąc ze źródeł polskiej państwowości, niż od mentalności powojennego reżimu komunistycznego mówi to najbardziej gardzi. 

Holocaust- wyzwolenia Auschwitz

Auschwitz-Birkenau Pamięci i Muzeum